Българска стопанска камара организира еднодневен семинар “Изисквания на БДС EN ISO 50001-Системи за управление на енергията. Изисквания с указания за прилагане”

Обучението ще се проведе на 18.02.2015 г. от 9:15 часа в БСК, залата на I етаж, ул. Алабин 16-20, София.

На обучението ще бъдат представени:

  • Въведение в стандарта БДС EN ISO 50001:2011., области на приложение, термини и определения;
  • Отговорност на ръководството. Енергийна политика;
  • Планиране. Енергиен преглед. Енергийна базова линия.
  • Правни и други изисквания. Показатели за енергийни характеристики. Цели и планове за управление на енергията;
  • Внедряване и функциониране. Компетентност, обучение и осъзнаване. Комуникации. Документация. Оперативен контрол. Проектиране. Закупуване на енергийни услуги;
  • Проверка. Мониторинг, измерване и анализ. Оценяване на съответствието със законови и други изисквания.
  • Вътрешен одит на СУЕ. Несъответствия, коригиращи и превантивни действия. Управление на записите.
  • Преглед от ръководството. Входяща информация и резултати от прегледа на ръководството.

Лектор ще бъде Здравко Георгиев изпълнителен директор на Софена, председател на техническия комитет, който въвежда стандарта като БДС и участва в екипа, който разработва ръководство за прилагане на стандарта.

Участниците в семинара ще получат на хартиен носител материалите и след завършване на обучението ще получат сертификат за придобити знания.

Регистрация и заплащане на таксата за участие до 10.02.2015 г.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Семинар: “Изисквания на БДС EN ISO 50001 - Системи за управление на енергията. Изисквания с указания за прилагане”