Пресконференция на тема:

„Оползотворяване на отпадъци от излезли от употреба моторни
превозни средства  (ИУМПС) – проблеми и необходими промени“

ще се проведе на 22 юли 2015 г.( сряда), от 12.00 часа,
в БСК (ул. Алабин 16-20, ет.1)

В пресконференцията ще участват:

  • Ръководители на браншови сдружения от рециклиращата индустрия и на организации за оползотворяване;
  • Отговорни представители на компетентни държавни органи.

 

Пресконференцията ще бъде предшествана от дискусия по същата тема, за участие в която са поканени председателят на Комисията по околна среда при 43-то НС, вицепремиерът и министър по европейските фондове, министрите на околната среда и водите и на вътрешните работи, изпълнителният директор на Агенцията по околна среда, ръководители на браншови организации и фирми, опериращи в преработката на суровини и материали.

Целта на дискусията е да бъдат обсъдени и изразени позициите на различните заинтересовани страни по проблемите и необходимите промени в нормативната уредба, отчетността, управлението и оползотворяването на отпадъци от ИУМПС, вкл.:

  • Администриране на разрешителните режими и създаване на публичен регистър на задължените лица и лицата, извършващи дейностите по разкомплектоване и оползотворяване; 
  • Осигуряване на проследимост на ИУМПС и отчитане на тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане;
  • Отчитане на екотаксите и изпълнение на дейности, финансирани с набраните средства;
  • Добри европейски практики в управлението на ИУМПС и ролята на компетентните държавни органи.

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Пресконференция: „Оползотворяване на отпадъци от излезли от употреба моторни  превозни средства  (ИУМПС) – проблеми и необходими промени“