16.09.2015

На 16 септември 2015 г., от 09:00 до 11:00, в заседателната зала на Българска стопанска камара (БСК), ул. Алабин 16-20, гр. София, ще се проведе среща-дискусия във връзка с организирането на “Made in Bulgaria“ в Катар през 2016 г. В срещата ще участва г-н Садалла Ел Саид, главен мениджър на WTC-Qatar.

Изложбата “Made in Bulgaria“ ще се проведе в Световния Търговски Център в Катар (WTC-Qatar).

Работният език на събитието е английски. Участието в подготвителната среща е безплатно, но се изисква предварителна регистрация и одобрение от БСК.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Подготвителна среща във връзка с организирането на “Made in Bulgaria“ в Катар през 2016 г.