Hа 12 февруари 2016 г., от 10.00 часа, в Конферентната зала на БСК (ул. Алабин 16-20). ще се проведе конференция на тема „Европейски пари за българския бизнес – научени уроци от първия и предизвикателства през втория програмен период“.

Форумът се организира съвместно от Българската стопанска камара и Професионалната асоциация “Европейски и национални програми за развитие“.

Целта на събитието е опитът и поуките от изминалия програмен период да се анализират, както секторно (по отделни програми, насочени към бизнеса), така и от гледна точка на основните етапи и аспекти на процеса:

  • Програмирането – силни и слаби страни;
  • Подбора на проектите – допринасят ли наистина те за реализирането на целите на политиките?
  • Администрирането на изпълнението – контролира или дирижира, помага или пречи администрацията в процеса на изпълнение на проектите?
  • Партньорството в процеса – формален принцип, който се декларира, но заобикаля, или действително сътрудничество? Нужно ли е то?
  • Популяризирането на програмите – „пари за PR“ или инструмент за маркетинг на политиките за развитие?

За участие в конференцията са поканени представители на браншови и регионални бизнес организации, представители на администрацията на оперативните програми, консултантски фирми, настоящи и потенциални бенефициенти по оперативните програми.

Моля, потвърдете участие не по-късно от 9 февруари 2016 г. на e-mail: coordinator@euprograms.bg или на тел. 02 954-91-61.

Приложение: Програма на конференцията

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Конференция „Европейски пари за българския бизнес – научени уроци от първия и предизвикателства през втория програмен период“