По случай 12 април - Международния ден на авиацията и космонавтиката и подписването през 2016 г. на
„Харта за Европейска кооперираща държава“ между РБ и Европейската космическа агенция,

Българската стопанска камара 
и
Индустриален клъстер "Аерокосмически технологии, изследвания и приложения" (CASTRA)

организират работна дискусия на тема 
“Индустрия в космоса – реалност за България”

Акцент в дискусията ще бъде поставен върху потенциала за индустриално развитие
и приложни изследвания в областта на космическите технологии и иновациите.

Дискусията ще се проведе в заседателната зала на БСК
от 11:00 до 12:30 часа на 12 април 2016 г.

По време на дискусията ще бъдат обсъдени: 

  1. Възможности за стопанска дейност и създаване на космическа индустрия в България. Лектор: Д-р Веселин Василев, изпълнителен директор, Клъстер за aерокосмически технологии, изследвания и приложения (CASTRA)
  2. Приложна наука в космоса. Лектор: проф. Цветан Дачев,  ръководител на звено "Слънчево-земна физика“, Институт за космически изследвания и технологии, БАН
  3. Как да подготвим мотивирани кадри на световно ниво? Лектор: Доц. Пламен Данков, ръководител на новата за  България магистърска програма “Аерокосмическо инженерство и комуникации”, Физически факултет на  СУ “Св. Климент Охридски“

МОДЕРАТОРИ: Кирил Желязков (БСК) и д-р Веселин Василев (CASTRA)

Дискусията е част от цикъла тематични срещи под мотото "На чаша кафе в БСК"

вж. ПРОГРАМА и Информация за лекторите

Участието е безплатно, но се изисква регистрация.

Лице за контакт: Паолина Милкова, тел.: +359 2 932 09 34, Е-mail: ierc4@bia-bg.com

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Дискусия