14.11.2016

Дискусия на тема „Системата на здравеопазване като икономика на знанието“ ще се проведе на 18 ноември 2016 г., петък, от 11.00 часа, в сградата на БЧК в София (ул. Джеймс Баучер 76).

Организатор на събитието е Сдружението на общинските болници в България (член на БСК), с подкрепата и участието на Националното сдружение на частните болници в България, Българската болнична асоциация и Центъра за защита на правата в здравеопазването.

Дискусията е съвместно решение на организаторите, които са загрижени за състоянието на българското здравеопазване и имат идеи как то може успешно да се реформира и подобри. Предлага се нов подход на икономизиране на системата на здравеопазване, базирано на клинични ръководства и нов модел на финансиране, основан на икономиката на знанието.

За допълнителна информация: тел. 0887567805  

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Дискусия на тема „Системата на здравеопазване като икономика на знанието“