25.07.2017

На 25 юли 2017 г. в София Тех Парк (бул. „Цариградско шосе“ 111В), София ще се проведе ежегодна работна среща на ръководството на Министерство на икономиката, представители на бизнес средите и търговско-икономическите съветници, дългосрочно командировани в Службите за търговско-икономически въпроси зад граница (СТИВ).

Предвижда се провеждането на работни срещи на СТИВ с представители на български компании, браншови организации, камари и асоциации с цел установяване на контакти и провеждане на разговори с присъстващите търговско-икономически съветници на България зад граница. Двустранните срещи ще се проведат в интервала от 09:30 – 13:00 часа.

Заинтересованите български фирми ще имат възможност по време на срещата да предоставят информационни материали и брошури.

При интерес от участие в срещата молим за Вашето потвърждение до 19 юли, сряда (включително), като изпратите име на участник, фирма, контакти и представител на СТИВ, с когото желаете да се срещнете.

За контакт:

Веселин Илиев
Главен директор „Международно икономическо сътрудничество“
Българска стопанска камара
Тел:+359 2 9320934
E-mail: ierc@bia-bg.com

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Ежегодна среща със служителите в СТИВ