На 8 декември 2017 г., от 9:30 до 13:00, в София хотел Балкан 

ще се проведе кръгла маса на тема: 

Европейския икономически дневен ред по време на

Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018

 

ПРОГРАМА

БЕЗПЛАТНА РЕГИСТРАЦИЯ

Събитието се организира от Български икономически форум, в партньорство с Представителството на Европейската комисия в България.

По време на кръглата маса министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова ще представи приоритетите на Българското председателство. Изказвания пред участниците във форума ще направят още Огнян Златев - ръководител на Представителството на ЕК в България, д-р Аруп Банерджи – директор в Световната банка, отговарящ за операциите в ЕС, и др.

В дискусията ще се включат представители на парламентарни комисии, министерства и други ведомства, двустранни търговски камари, чуждестранни дипломатически мисии, международни финансови институции, работодателски и други неправителствени организации.

Българската стопанска камара ще бъде представлявана от двама зам.-председатели – Димитър Бранков и Камен Колев. Г-н Колев ще е модератор на втория дискусионен панел.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Кръгла маса: Европейския икономически дневен ред по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018