На 24 януари 2018 г., сряда, от 10.00 часа, в Пресклуба на БТА,

ще се проведе пресконференция на тема: 

Защо ИСС подкрепя ускоряването на подготовката  за присъединяване на България към Еврозоната? 

  • Защо Икономическият и социален съвет (ИСС) подкрепя процеса на ускоряване на подготовката на България към Механизма на обменните курсове (ЕRМ II) и след това към Еврозоната?
  • Защо работодатели, синдикати и трети сектор се съгласиха този процес да се изведе като непосредствена национална цел и водещ стратегически приоритет на икономическата ни политика?
  • Какви са стъпките?

На тези и други въпроси, свързани с кандидатстването на България за ЕRМ II, ще отговорят докладчиците по становището на ИСС „Ускоряване на подготовката за присъединяване на България към Еврозоната“, прието на последната пленарна сесия  на съвета:

  • Димитър Бранков – член на ИСС и зам.-председател на БСК,
  • Пламен Димитров – член на ИСС и президент на КНСБ,
  • проф. Нено Павлов – член на ИСС. 

В пресконференцията ще участва и проф. д-р Лалко Дулевски, председател на ИСС. 

За повече информация:
Людмила Виденова, ИСС, 0884 83 99 04

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Пресконференция: Защо ИСС подкрепя ускоряването на подготовката  за присъединяване на България към Еврозоната?