На 09.10.2018 г., от 10:00 ч., в сградата на КЕВР (бул. "Княз Дондуков" 8-10, ет. 4), ще се проведе обществено обсъждане на План за развитие на електропреносната мрежа на България за периода 2018-2027 г. на "Електроенергиен системен оператор" ЕАД.

Изтеглете:

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Обществено обсъждане на План за развитие на електропреносната мрежа на България за периода 2018-2027 г. на