Покана за обществено обсъждане на проект на решение за одобряване на бизнес план на „ВиК-Кресна” ЕООД

Покана за обществено обсъждане на проект на решение за одобряване на бизнес план на „ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна

На 17.10.2018 г. от 10.10 ч.в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за одобряване на бизнес плана на ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна.

В тази връзка КЕВР кани за участие в общественото обсъждане всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, общински съвет, ВиК оператори, клиенти и организации на потребители.

Проектът на решение за одобряване на бизнес плана на „ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна е публикуван на интернет страницата на КЕВР.

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.