Конференция „Безопасност и здраве при работа 2018

КОНФЕРЕНЦИЯ „БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА 2018" ще се проведе на 29 ноември 2018 г. в град София, Интер Експо Център, зала „Витоша“. 

Организатор на събитието е ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР СРЕДНОГОРИЕ.

Конференция „Безопасност и здраве при работа“ се утвърди като авторитетен национален формат, който за пета поредна година поставя акценти върху съвременните превенции и контрол на риска, като съществена част от дейността на институциите и корпоративните политики, приложимите иновации за подобряване на условията на труд в индустриалния сектор, както и добри практики и политики за осигуряване на безопасна и благоприятна работна среда.

Създаването на адекватна работната среда е сложен и непрекъснат процес, изцяло зависим от технологиите, конкурентноспособността и динамиката на съвременното развитие. Безопасните условия на труд са отговорност както на мениджърите, така и на служителите в една компания.

Международната кампания Vision Zеro включваща 7-те златни правила е философия, цел и стратегия за по-ефективна превенция, която се основава на реални дейности и се отчита с резултати. 

Събитието ще бъде посетено от представители на индустриални предприятия, технологични и инженерингови компании, експерти в индустриалния сектор и в сферата на екологичната безопасност и устойчивото развитие, както и от специалисти в областта на осигуряването на здравословна и безопасна работна среда, от представители на образователни и научни организации и държавни институции.

Вижте повече ТУК!

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.