Българо-азербайджански бизнес форум и B2B срещи

На 6-8 ноември 2018 г., в София, ще се проведе V среща на Съвместната комисия по търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество между Р Азербайджан и Р България. В рамките на срещата ще бъдат организирани бизнес форум и търговска мисия с участието на азербайджански компании.

Бизнес форумът и търговската мисия ще създадат условия за провеждане на индивидуални B2B разговори с представители на азербайджански компании и обсъждане на възможностите за бизнес партньорства. Азербайджанската страна ще бъде представена най-вече от компании, специализирани в производството и износа на хранителни продукти.

За допълнителна информация относно бизнес форума и търговската мисия можете да се обръщате към Боряна Минчева, началник отдел към дирекция „Интернационализация на МСП“ при Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП – тел. 02 940 79 74, email: b.mintcheva@sme.government.bg и Зулфия Ализаде, сътрудник на посолството на Азербайджан по икономическите въпроси – тел. 02 817 00 75, email: z.alizade@mfa.gov.az.

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.