Като етап от работния план за изпълнение на дейностите през 2018 година по проект „Ново дунавско управление за постигане на съответствие между висшето образование и пазара на труда“, община Враца, Българска стопанска камара и Техническият университет – София организират семинар за разработването на концепция за нови учебни програми за целите на висшето образование.

Семинарът ще се проведе на 31 октомври (сряда), от 10.30 часа, в заседателната зала на Община Враца.

Основен фокус ще бъде разработването на предложения за графиците на обучение, учебните планове и учебните програми, съответстващи на „добрите практики“ във висшето образование в развитите европейски държави. Планира се да се поставят акценти преди всичко върху изискванията и потребностите на индустрията и да се подобрят професионалните перспективи пред младите хора от Дунавския регион.

За участие в семинара са поканени представители на партньорите по Проекта – Българска стопанска камара, Технически университет - София, община Враца и Института за изследване на обществото и знанието към БАН. Поканени са представители на членуващи в Българска стопанска камара организации, включително Индустриален клъстер „Мехатроника и автоматизация“, Българска туристическа камара, Браншова организация „Охрана и сигурност“, Индустриален клъстер „Сигурност“, Българска камара на химическата промишленост, Асоциация „Екологичен инженеринг“, Фасилити мениджмънт асоциация, професионална гимназия „Хенри Форд“, Регионална стопанска камара – Враца, Регионална стопанска камара – Монтана, Регионална стопанска камара – Плевен, а също така и на други фирми и браншови организации от Северозападен район на планиране.

Очаква се по време на семинара да се очертаят конкретните стъпки за разработване и формализиране на предложения от включените в проекта фирми и организации за пилотни учебни програми/курсове и други дискутирани на предходни семинари предложения за промени, както и конкретизиране на насоки и идеи за пилотни инициативи до края на месец юни 2019 година.

Час

Тема

Участник

10.00-10.30

Регистрация

 

10.30-10.45

Откриване на семинара

Калин Каменов – кмет на Враца

Петя Велкова – община Враца

 

Модератор: Диана Варганова – „Ромтех“ ООД, Враца

10.45-11.00

Развитието на Проекта EDU-LAB – готовност за практически решения за партньорство „Индустрия-Университет“

д-р, инж. Кирил Желязков – главен директор в БСК

11.00-11.45

Конкретни решения и „добри практики“ за партньорство при разработване на учебни планове и програми

д-р Милена Крумова,

ТУ-София

 

11.45-12.00

Въпроси и отговори

д-р Милена Крумова, ТУ-София

д-р, инж. Кирил Желязков – главен директор в БСК

12.00-12.15

Кафе пауза

 

 

Модератори: Ралица Гешовска – община Враца, д-р инж. Кирил Желязков, БСК

12.15-12.45

Дискусия – „Представяне и обсъждане на предложения за промени и конкретизиране на възможности за конкретни учебни планове и програми в контекста на „дуалносттта“ в обучението“

Формализиране на предложения от заинтересованите страни – мехатроника и автоматизация, химическа промишленост, охрана и сигурност, туризъм, енергийна ефективност

12.45-13.00

Приоритизиране на предложенията за промени и програми. Предложение за анкетно допитване.

д-р Милена Крумова,

ТУ - София

13.00-13.10

Въпроси и предложения за последващата работа по Проекта

 

13.10-13,30

Закриване на семинара, кетъринг за участниците

Петя Велкова, Ралица Гешовска, Вера Ковачева – община Враца

 

 

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Семинар “Разработване на концепция за нови учебни програми във висшето образование”