Семинар “Разработване на концепция за нови учебни програми във висшето образование”

Като етап от работния план за изпълнение на дейностите през 2018 година по проект „Ново дунавско управление за постигане на съответствие между висшето образование и пазара на труда“, община Враца, Българска стопанска камара и Техническият университет – София организират семинар за разработването на концепция за нови учебни програми за целите на висшето образование.

Семинарът ще се проведе на 31 октомври (сряда), от 10.30 часа, в заседателната зала на Община Враца.

Основен фокус ще бъде разработването на предложения за графиците на обучение, учебните планове и учебните програми, съответстващи на „добрите практики“ във висшето образование в развитите европейски държави. Планира се да се поставят акценти преди всичко върху изискванията и потребностите на индустрията и да се подобрят професионалните перспективи пред младите хора от Дунавския регион.

За участие в семинара са поканени представители на партньорите по Проекта – Българска стопанска камара, Технически университет - София, община Враца и Института за изследване на обществото и знанието към БАН. Поканени са представители на членуващи в Българска стопанска камара организации, включително Индустриален клъстер „Мехатроника и автоматизация“, Българска туристическа камара, Браншова организация „Охрана и сигурност“, Индустриален клъстер „Сигурност“, Българска камара на химическата промишленост, Асоциация „Екологичен инженеринг“, Фасилити мениджмънт асоциация, професионална гимназия „Хенри Форд“, Регионална стопанска камара – Враца, Регионална стопанска камара – Монтана, Регионална стопанска камара – Плевен, а също така и на други фирми и браншови организации от Северозападен район на планиране.

Очаква се по време на семинара да се очертаят конкретните стъпки за разработване и формализиране на предложения от включените в проекта фирми и организации за пилотни учебни програми/курсове и други дискутирани на предходни семинари предложения за промени, както и конкретизиране на насоки и идеи за пилотни инициативи до края на месец юни 2019 година.

Час

Тема

Участник

10.00-10.30

Регистрация

 

10.30-10.45

Откриване на семинара

Калин Каменов – кмет на Враца

Петя Велкова – община Враца

 

Модератор: Диана Варганова – „Ромтех“ ООД, Враца

10.45-11.00

Развитието на Проекта EDU-LAB – готовност за практически решения за партньорство „Индустрия-Университет“

д-р, инж. Кирил Желязков – главен директор в БСК

11.00-11.45

Конкретни решения и „добри практики“ за партньорство при разработване на учебни планове и програми

д-р Милена Крумова,

ТУ-София

 

11.45-12.00

Въпроси и отговори

д-р Милена Крумова, ТУ-София

д-р, инж. Кирил Желязков – главен директор в БСК

12.00-12.15

Кафе пауза

 

 

Модератори: Ралица Гешовска – община Враца, д-р инж. Кирил Желязков, БСК

12.15-12.45

Дискусия – „Представяне и обсъждане на предложения за промени и конкретизиране на възможности за конкретни учебни планове и програми в контекста на „дуалносттта“ в обучението“

Формализиране на предложения от заинтересованите страни – мехатроника и автоматизация, химическа промишленост, охрана и сигурност, туризъм, енергийна ефективност

12.45-13.00

Приоритизиране на предложенията за промени и програми. Предложение за анкетно допитване.

д-р Милена Крумова,

ТУ - София

13.00-13.10

Въпроси и предложения за последващата работа по Проекта

 

13.10-13,30

Закриване на семинара, кетъринг за участниците

Петя Велкова, Ралица Гешовска, Вера Ковачева – община Враца

 

 

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.