EDU-LAB е проект, финансиран от Европейския съюз, насочен към подобряване на професионалните възможности на младите хора в региона на Дунав.

Отправната точка за разработването на нов начин на мислене е развитие на капацитета. EDU-LAB обединява партньори от сектора на висшето образование, бизнес организации, национални публични органи и политици. Този съвместен процес на учене ще включва допълнителни участници от гражданското общество.

Повече от 20 партньори от 10 страни ще си сътрудничат 2,5 години, за да се свържат образованието и заетост по устойчив начин. Ще бъде разработен нов модел на управление с цел ангажираност с "Дунавската харта за млади таланти".

Повече инфомация за проекта: www.interreg-danube.eu/edu-lab

БРОШУРА НА ПРОЕКТА

EDU-LAB - ПОСЛЕДНИЯ РЪКОВОДЕН КОМИТЕТ И СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИ

EDU-LAB - ПОСЛЕДНИЯ РЪКОВОДЕН КОМИТЕТ И СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИ

+
Превръщат Враца в предпочитано място за живеене и реализация на младите

Превръщат Враца в предпочитано място за живеене и реализация на младите

+
БСК бе домакин на работна среща по проект EDU-LAB

БСК бе домакин на работна среща по проект EDU-LAB

+
Проведе се работна среща по проект Edu-Lab

Проведе се работна среща по проект Edu-Lab

+
Проектът EDU-LAB иска да задържи младите хора във Враца

Проектът EDU-LAB иска да задържи младите хора във Враца

+
Проведе се конференция за постигането на съответствие между висшето образование и пазара на труда, по проект EDU LAB

Проведе се конференция за постигането на съответствие между висшето образование и пазара на труда, по проект EDU LAB

+
БСК бе домакин на семинар по Проект „Ново дунавско управление за постигане на съответствие между висшето образование и пазара на труда“

БСК бе домакин на семинар по Проект „Ново дунавско управление за постигане на съответствие между висшето образование и пазара на труда“

+
БСК подписа Споразумение за сътрудничество за създаване на Национална академия за професионално обучение

БСК подписа Споразумение за сътрудничество за създаване на Национална академия за професионално обучение

+
Проведе се работна среща по проект „Ново дунавско управление за постигане на съответствие между висшето образование и пазара на труда“

Проведе се работна среща по проект „Ново дунавско управление за постигане на съответствие между висшето образование и пазара на труда“

+
Форум „Мехатронна промишленост и автоматизация“ се проведе във Враца

Форум „Мехатронна промишленост и автоматизация“ се проведе във Враца

+
Ново дунавско управление за постигане на съответствие между висшето образование и пазара на труда

Ново дунавско управление за постигане на съответствие между висшето образование и пазара на труда

+
Международна научна конференция „Ценности, структури и институции в България – 10 години след присъединяването към ЕС“

Международна научна конференция „Ценности, структури и институции в България – 10 години след присъединяването към ЕС“

+
Представяне на проекта ЕDU-LAB пред членове на Българо - германската индустриална камара

Представяне на проекта ЕDU-LAB пред членове на Българо - германската индустриална камара

+
Редовна среща на управляващия комитет и на партньорите по проект EDU-LAB

Редовна среща на управляващия комитет и на партньорите по проект EDU-LAB

+
Първия семинар на заинтересованите страни по Работен пакет 4, в рамките на проекта EDU-LAB

Първия семинар на заинтересованите страни по Работен пакет 4, в рамките на проекта EDU-LAB

+

Основната цел на EDU-LAB е подобряване на институционалния капацитет за засилване на връзката на трудовия пазар с висшето образование, с оглед задържане на повече млади таланти, които да учат и работят в региона на Дунав.

 • Подобряване на сътрудничеството между бизнеса, висшето образование и публичните органи.
 • Насърчаване на по-нататъшното разработване на закони за висшето образование.
 • Стимулиране на създаването на по-професионално ориентирани учебни програми.
 • Национални публични власти
 • Институти за висше образование
 • Организации в подкрепа на бизнеса
 1. Европейска фондация за образование, Германия (водещ партньор)
 2. Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК)
 3. Технически университет – София
 4. Община Враца
 5. Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
 6. Фондация Знание при работа, Хърватия
 7. Университет за приложни науки VERN, Хърватия
 8. Университет Палаш Атене, Унгария
 9. Германски бизнес клуб Трансилвания, Румъния
 10. Университет Лучиан Брага в Сибиу, Румъния
 11. Технически университет на Кошице, Словакия
 12. Германско-словашка търговско-промишлена палата, Словакия
 13. Асоциация на автомобилната индустрия на Словакия, Словакия
 14. Университет Марибор, Словения
 15. Регионална агенция за развитие на Северна Приморска, Нова Горица, Словения
 16. Факултет по машинно инженерство, Университет на Сараево, Босна и Херцеговина
 17. Асоциация за предприемачество и бизнес Link Mostar, Босна и Херцеговина
 18. Агенция за развитие на Кантон Уна-Сана, Босна и Херцеговина
 19. Департамент за развитие и международни проекти на Кантон Зеница – Добой, Босна и Херцеговина
 20. Институт Михайло Попин, Университет Белград, Сърбия
 21. Търговско-промишлена палата на Сърбия

Асоциирани партньори:

Министерство на образованието, науката и спорта, Словения

Министерство на образованието, науката и спорта, Хърватия

Министерство на човешкия капацитет, Унгария

Конференция на Дунавските ректори, БелгияKnowledge at Work Foundation, Хърватска

2 528 088 €

Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“

Прочетено:3317