Български икономически форум и Представителството на Европейската комисия  в България се обръщат с покана към членовете на БСК за безплатно участие в Български икономически форум 2018, който тази година е в 2 части:

Дискусията „Макроикономическата картина в България в края на 2018 година“ ще се проведе на 6.12.2018 г., от 9:30 часа, в София хотел Балкан. По време на събитието г-жа Kerstin Jorna, зам.-генерален директор на Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ в Европейската комисия,ще представи за първи път основните акценти от Есенния европейски семестър, в частта му, касаеща България.

Основни акценти в доклада на г-жа Kerstin Jorna:

  • Фискална стабилност в България
  • Бюджет 2019
  • Препоръки към България по отношение на икономическата и финансова политика

За участие са поканени водещи икономисти и анализатори, представители на работодателски и бизнес асоциации (моля вижте приложената програма).

Пленарната сесия „Преходът към зелена икономика в България“, ще се проведе на следващия ден, 7.12.2018 г.,от 14:00 до 15:15 ч., в същия хотел. Съорганизатори на събитието са Представителството на Европейската комисия в България и Министерството на околната среда и водите. Специални участници в нея ще бъдат комисарят по околната среда г-н Кармену Вела и министърът на околната среда и водите г-н Нено Димов.

Програмата включва още две работни срещи на тема „Разширена отговорност на производителя при оползотворяването на отпадъците“ и „Интегрирани управление на отпадъците от бита – предизвикателствата пред общините“. Работните срещи ще текат едновременно, от 15:30 до 17:00 часа, в зала „Роял 2“ и зала „Роял 3„.

Изтеглете:

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Български икономически форум 2018: Предприемачество и растеж