На 22 януари 2019 г., вторник, от 11.00 часа, в конферентната зала на Българската стопанска камара ще бъде представена монографията „Електронният мониторинг на осъдени лица в България – приложения и перспективи“.

Автор на книгата е Николета Атанасова, председател на Българската камара за охрана и сигурност (БКОС), член на БСК.

Монографията „Електронният мониторинг на осъдени лица в България“ съдържа научените уроци по време на пилотното въвеждане на електронния мониторинг на осъдени лица през 2014 – 2015 г., представа обобщени данни и опит, с което полага основите на теорията на електронното наблюдение в нашата страна и ще подпомогне обучението на специалисти и на кадри, които ще са ангажирани с тази дейност.

Електронният мониторинг е съвременно и надеждно средство за контрол върху ежедневното поведение на осъдени лица, повишава ефективността на националната система за изпълнение на наказанията и доверието на обществото в българската съдебна и наказателна системи.

Монографията е базирана на работата на автора с Министерство на правосъдието и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ по Проект NFM-2013-BG15-2 „Засилване прилагането на пробационните мерки в съответствие с европейските стандарти и система за електронен мониторинг” по Програма BG 15. Първата книга на Николета Атанасова е „Управление на сигурността“, издадена през 2008 г.

НИКОЛЕТА АТАНАСОВА е изградила професионалната си кариера в сектора на частните услуги за сигурност. Бакалавър е по Информационни технологии, магистър по Мениджмънт на сигурността и отбраната във Военна академия - София, а през 2018 г. придобива образователно-научна степен Доктор към Института за перспективни изследвания за отбраната във Военна академия - София. Притежава престижния сертификат PRINCE2®. От 8 години Николета Атанасова е председател на Управителния съвет на Българска камара за охрана и сигурност, член на Българската стопанска камара.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Представяне на книгата „Електронният мониторинг на осъдени лица в България – приложения и перспективи“