Българската браншова камара „Машиностроене“ информира, че на 15 февруари 2019 г. ще бъде отворена покана за представяне на проекти “Grant scheme for supporting SMEs to grow and expand beyond local markets” („Грантова схема за подпомагане на МСП за растеж и разширяване извън местните пазари“), която ще се реализира в съответствие с Cooperation Programme INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020”. (Програма за сътрудничество Гърция – България 2014-2020).

Начална информация:

Допустими кандидати:

Едно малко или средно предприятие от пограничните райони на една от страните (за България области Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково) със задължително партньорство с едно малко или средно предприятие от другата страна.

Допустими проекти:

Инвестиционни проекти в приоритетните производствени сектори на стратегиите за „интелигентна специализация“ – материали-технологии, селскостопанска и хранителна индустрии, управление на отпадъците за рециклиране или производство на енергия, енергоспестяване и ефективност, туризъм, текстилна индустрия и др.

Кодовете на изброените сектори по NACE трябва да съответстват на кодовете на българските кандидати по КИД-2008.

Бюджет на процедурата: 10 000 000 евро безвъзмездна финансова помощ

Финансови рамки (допустими разходи) за един проект:

Минимум   300 000 евро,

Максимум   600 000 евро.

Субсидиране (максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ): До 65% от допустимите разходи по проекта, като помощта се регулира по режим “de minimis“ (до 200 000 евро за 3 години на предприятие). 

Продължителност на изпълнение на проекти: Максимум 3 години. 

Краен срок за подаване на проекти: 15.04.2019 г. 

Пълните условия и документите за кандидастване предстои да бъдат обявени.

Организират се информационни дни както следва:

• 01 февруари 2019 г., петък – в Солун (Thessaloniki);

• 07 февруари 2019 г., четвъртък – в Благоевград;

• 20 февруари 2019 г., сряда – в Александропулис (Alexandroupoli);

• 20 март 2019 г., сряда – в Хасково

Регистрация за участие в първия информационен ден се прави в срок до 28 януари 2019 г. на следния адрес:

http://www.greece-bulgaria.eu/event/37_5th-Call: - Registration-for-the-1st-Info-Day-(1-2-2019)-is-now-open!

 

Повече информация може да се получи на долните адреси и телефони:

http://www.greece-bulgaria.eu/call-for-proposals/6_5th-CALL-FOR-PROPOSALS-OF-THE-CP-INTERREG-V-A-GREECE-BULGARIA-2014-2020

Joint Secretariat (Съвместен секретариат), тел.: +30 2310 469 695, jts_grbg@mou.gr

Managing Authority (Управляващ орган), тел.: +30 2310 469 650, interreg@mou.gr

Български национален орган, тел.: +359 2 940 5592, na-gr-bg@ mrrb.government.bg

 

Консултативен център за усвояване на средствата от еврофондовете

за машиностроенето към браншовата камара

Виолин Ненов (0888 224035)

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Покана за „Грантова схема за подпомагане на МСП за растеж и разширяване извън местните пазари“