Дата: 20.02.2019

Източник: БНР

Прочетено: 2365

Целта е да се изгради устойчива система за събирането на текстилния отпадък, подобно на останалите вече изградени и успешно работещи 12 системи за събиране на различни потоци отпадъци в София, включително опаковки, зелени отпадъци, електрическо и електронно оборудване, опасни отпадъци, батерии, акумулатори, излезли от употреба МПС и други.

На 20 февруари заместник-кметът по направление екология Йоана Христова ще провери поставянето на контейнери за текстил на площад „Радой Ралин” в столичния район „Изток“.