11.02.2019

Публична дискусия, посветена на влизащите в сила нови изисквания към касовите апарати, ще се проведе на 11 февруари 2019 г., понеделник, от 11.00 часа, в конферентната зала на Българската стопанска камара (София, ул. Алабин 16-20, ет.1).

Целта на дискусията е да се потърси разумен изход от създалото се напрежение сред бизнеса във връзка с прилагането на Наредба № Н-18/2006 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

За участие в дискусията са поканени представители на компетентните институции и на браншови организации от всички сектори на икономиката, които в пряк диалог да изяснят съществуващите проблеми и да набележат конкретни практически решения.

МЕСТАТА СА ЗАПЪЛНЕНИ!

Дискусията е открита за медии!

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Дискусия, посветена на влизащите в сила нови изисквания към касовите апарати