Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание в петък, 12 април, в Гранитната зала на Министерския съвет. На заседанието ще бъде обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на НСТС