09.05.2019

 

На 9-ти май (четвъртък), 16:00-18:00 часа, в БСК, ще се състои среща с гости от UK Science and Innovation Network (SIN) и клъстер CASTRA, които са в България по покана на МОН и Британското посолство у нас. Основна тема на разговора се очаква да бъде сътрудничеството между Великобритания и България в космическата сфера.

Международното сътрудничество е от съществено значение за поддържането на високите постижения на изследователската база на Великобритания. Мрежата за наука и иновации има около 110 служители в над 40 страни и територии по света, които изграждат партньорства и сътрудничества в областта на науката и иновациите. Служителите на SIN работят с местната общност в подкрепа на британската политика в чужбина, което води до взаимна полза както за Обединеното кралство, така и за страната домакин.

„Клъстер аерокосмически технологии, изследвания и приложения“ (CASTRA) е неправителствено сдружение в обществена полза между представители на бизнеса, академични институции и неправителствени организации, с дейност и капацитет в областта на разработката на аерокосмически технологии и тяхното приложение в иновативни продукти и услуги, част от „икономика за знанието и иновациите“.

За допълнителна информация: Веселин Илиев, ierc@bia-bg.com

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Сътрудничество между Великобритания и България в космическата сфера