Международна научно-практическа конференция „МОТ и България – 100 години и занапред“ ще се проведе на 27 и 28 юни 2019 г., в Конферентната зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (бул. Цар Освободител“ 5, Северно крило, ет. 2).

Съорганизатори на форума са Българската асоциация по трудово право и обществено осигуряване съвместно с Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Институтът за правни науки при БАН, Балканският институт по труда и социалната политика, Министерството на труда и социалната политика, НОИ, Асоциацията на организациите на българските работодатели (АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ), КНСБ, КТ „Подкрепа“, Издателство „Сиби“ и ИК „Труд и право“.

В конференцията ще участват учени и практикуващи юристи от България, Беларус, Германия, Корея, Румъния, Русия, Северна Македония, Унгария и Швеция, както и представители на Бюрото на МОТ за Централна и Източна Европа.

ПРОГРАМА

27 юни

Регистрация на участниците – 27 юни, 8:30—9:00

Тържествено откриване – 9:00, проф. Красимира Средкова, председател на БАТПОО

Приветствия

09:10—09:15 -- проф. д.ф.н. Анастас Герджиков, ректор на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“

09:15—09:25 -- Хасан Адемов, председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика в Народното събрание

09:25—09:35 -- доц. д-р Бисер Петков, министър на труда и социалната политика

09:35—09:45 -- Ивайло Иванов, управител на НОИ

09:45—09:55 -- Цветан Симеонов, председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели

09:55—10:05 -- Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“

10:05—10:15 -- Пламен Димитров, президент на КНСБ

10:15—10:25 -- Кристина Михес, Бюро на МОТ за Централна и Източна Европа

10:25—10:30 – проф. д-р Даниел Вълчев, декан на ЮФ в СУ „Св. Климент Охридски“

10:30—10:35 -- проф. д-р Ирена Илиева, директор на ИПН в БАН

10:35—10:40 -- Иван Нейков, председател на УС на БИТСП

10:40—11:00 -- почивка

 

Направление „МОТ и държавите-членки – общи въпроси“

Водещ – проф. д-р Красимира Средкова, председател на БАТПОО

11:00—11:20 -- Нормотворческата дейност на МОТ и България през изтеклите 100 години, проф. д.ю.н. Васил Мръчков, Доктор хонорис Кауза на Софийския университет, Почетен председател на БАТПОО

11:20—11:30 -- МОТ – дълготрайност и ценности в контекста на правото на международните организации, проф. д-р Ирена Илиева, директор на ИПН при БАН, член на Комитета за малцинствата в Съвета на Европа

11:30—11:40 -- Нормотворческата дейност на МОТ в периода на глобализацията, доц. д-р Пламенка Маркова

11:40—11:50 -- МОТ и правото на ЕС – чии стандарти?, доц. д-р Кристина Колдинска, Карлов университет в Прага (Чешка република), заместник- председател на Чешката асоциация по трудово право и обществено осигуряване

11:50—12:00 – МОТ и Корея, Кванг-Таек Лии, професор-емеритус в Универ-ситета „Кокмин“ в Сеул (Корея), президент на Асоциацията на МОТ в Корея

12:00—12:10 -- България в навечерието на 100-годишнината на МОТ –достижения, предизвикателства и възможности, Мария Минчева, директор на Правен отдел в „Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес“, председател на Надзорния съвет на НИПА

12:10—12:00 -- общопризнатите принципи и норми на международноправното регулиране на труда, доц. д-р Ивайло Стайков, НБУ, адвокат

12:20—12:30 -- За субективния характер на социалните права, проф. д-р Емил Мингов, СУ „Св. Климент Охридски“, началник на Инспектората в МТСП, заместник-председател на БАТПОО

12:30—12:40 -- Ролята на МОТ и нейните актове в цялостната система на международноправна защита на социалните права, гл. ас. д-р Паунита Петрова, СУ „Св. Климент Охридски“, юридически съветник в КТ „Подкрепа“

12:40—12:50 -- Ролята и значимостта на конвенциите на МОТ за създаването на националното право, проф. д-р Дан Топ, Университет „Валахия“ в гр. Търговище (Румъния), председател на Румънската асоциация по трудово право и обществено осигуряване; Ана Мария Александра Янку, докторант в Института за правни изследвания „Акад. Андрей Радулеску“ на Румънската академия, Букурещ (Румъния)

12:50—13:00 -- Конвенциите на МОТ в практиката на Конституционния съд на Република България, Мария Чочова, адвокат в Кюстендилската адвокатска колегия

13:00—14:00 -- Обедна почивка

14:00—14:10 -- Основни положения за започване на обществена дискусия за съществени промени в Кодекса на труда в светлината на международните стандарти, д-р Димитър Бранков, заместник-председател на БСК

14:10—14:20 -- Препоръката за заетост и достоен труд за мир и устойчивост и българското общество и право – тест за съвместимост, доц. д-р Ярослава Генова, ПУ „Паисий Хилендарски“

14:20—14:30 -- Път на равнопоставеност в трудовото и осигурително право -- традиции и съвремие, доц. д-р Андрияна Андреева, доц. д-р Галина Йолова, Икономически университет в гр. Варна

14:30—14:40 -- Неперсонифицирани субекти в трудовото право, гл. ас. Атанас Шопов, СУ „Св. Климент Охридски“

14:40—15:00 Дискусия

Направление „Индивидуални трудови правоотношения“

Водещ – доц. д-р Андрей Александров, ИПН в БАН, Научен секретар на БАТПОО

15:00—15:10 -- Осъществяването на правото на труд в Република Беларус в контекста на международните трудови стандарти: проблеми и перспективи, проф. д.ю.н. Кирил Томашевски, Международен институт „МИТСО“ в Минск (Република Беларус), председател на Белоруската асоциация по трудово право и обществено осигуряване

15:10—15:20 -- Ефективност на мерките срещу трудовата експлоатация, ас. Албена Великова-Стоянова, СУ „Св. Климент Охридски“, организационен секретар на БАТПОО

15:20—15:30 -- Престъпленията по българския наказателен закон, свързани с трудова експлоатация, и стандартите на МОТ, гл. ас. д-р Ива Пушкарова, СУ „Св. Климент Охридски“

15:30—15:40 -- Трудовото законодателство и микропредприятията -- илюзии и реалности, Иван Нейков, председател на УС на БИТСП, заместник-председател на БАТПОО

15:40—15:50 -- Конвенциите на МОТ и българското корабоплаване, гл. ас. д-р Мария Радева, Русенски университет „Ангел Кънчев“

15:50—16:05 -- почивка

16:05—16:15 -- Актуални проблеми на изпитването при приемане на работа в трудовото право на Република Азербайджан в съвременната епоха: на основата на сравнителен анализ със законодателствата на други държави, доц. д-р Рашад Юсуф Мамедов, Полицейска академия при Министерството на вътрешните работи на Република Азербайджан

16:15—16:25 -- Утвърждаване на правото на професионално образование и обучение в актовете на МОТ и в българското трудово законодателство, ас. Христо Банов, ИПН в БАН

16:25—16:35 -- Нерешени проблеми, свързани с минималната работна заплата у нас – какво може да промени ратификацията на Конвенция № 131 на МОТ?, доц. д-р Андрей Александров, ИХН в БАН, адвокат, научен секретар на БАТПОО

16:35—16:45 -- Актовете на МОТ за закрила на родителството – историческо развитие и перспективи, гл. ас. д-р Атлиана Милева, СУ „Св. Климент Охридски“

16:45—16:55 -- Ролята на Административния трибунал на МОТ за утвърждаване правото на международната гражданска служба и защитата на правата на българските граждани, доц. д-р Ангел Анастасов, ИПН в БАН

16:55—17:05 -- Съдържание на принципа на недопустимост в практиката на Административния трибунал на МОТ и държавния търговски арбитраж, Фредерик дю Рабеншлаг магистър по право, Университет в Копенхаген (Дания)

17:05—17:30 -- дискусия

 

КОКТЕЙЛ ОТ МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА за чуждестранните участници, официалните гости и организационния комитет – 18:30—19:30, МТСП

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Международна научно-практическа конференция „МОТ и България – 100 години и занапред“