Информационни кампании за популяризиране на прилагането на ЕСКО механизма, ефекта и ползите за отделните потребители и за икономиката на страната като цяло от повишаване на енергийната ефективност в промишлените предприятия. Възможностите за пазарно реализиране на мерки по енергийна ефективност и използване на енергия от ВИ, както и на ползите от придобиване на удостоверения за енергийни спестявания.

По проект „Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности“

 

РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрацията се извършва до една седмица преди датата на конференцията

План-график

Град Дати
гр. Пловдив 09 юли 2019
гр. Велико Търново 10 юли 2019
гр. Бургас 11 юли 2019
гр. Варна 12 юли 2019
гр. София 16 юли 2019
гр. Враца 17 юли 2019

 

Програма

09:00 – 09:30 Регистрация и откриване на информационната кампания
09:30 – 10:45 Модул 1
10:45 – 11:00 Кафе-пауза
11:00 – 12:15 Модул 2
12:15 – 12:45 Кафе-пауза
12:45 – 14:00 Модул 3 и закриване на информационната кампания

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Информационни кампании за популяризиране на прилагането на ЕСКО механизма