На 18 септември 2019 г., от 11.00 часа, ще се проведе редовно заседание на Управителния съвет на Българската стопанска камара.

В дневния ред е включено създаването на работни групи на БСК във връзка с участието на Камарата в разработването на оперативните програми за новия програмен период (2021-2027 г.), както и създаване на консултативни съвети по основни области на политики към УС на БСК.

Членовете на УС ще приемат и обща позиция на БСК и Сдружението на общинските болници в България (член на БСК) за промени в организацията, управлението и финансирането на здравеопазването и здравното осигуряване.

Ще бъдат разгледани и кандидатурите за нови членове на БСК.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на УС на БСК