11.11.2019 - 25.11.2019

ПОКАНА

за

Заключителна среща по проект  WIM 3 „Участие на работниците - информираност, експериментиране, мониторинг“ - София, 25 ноември

 Финална среща със заинтересовани страни по проекта WIM 3 ще се проведе на 25 ноември 2019 година в сградата на Българска стопанска камара.

По време на срещата ще бъдат представени издадената брошура с примери за развитие на участието на служителите в редица балкански страни, заключенията от проведеното национално, онлайн проучване в България по отношение на участието на служителите в управлението на предприятията чрез информиране и консултиране и примери от други държави, както и ще бъдат обсъдени някои препоръки за подобряване на националното законодателство по темата.

 

Програма на срещата 

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заключителна среща по проект  WIM 3 „Участие на работниците - информираност, експериментиране, мониторинг“