Център за управление на проекти
Главен експерт, международни проекти

Изпрати съобщение

Мартин Стоянов завършва специалност „Международни отношения”, след което през 90-те години работи за кратко в две компании, където придобива опит в координацията, логистиката и международния износ.

През 1999 година става част от екипа на Центъра за международни програми на БСК (понастоящем Център за управление на проекти), където осъществява активна комуникация с организации и партньори от различни региони по света. Работи по конкретното изпълнение на десетки транснационални и двустранни проекти и инициативи. 

Владее английски и френски езици.

Вж. СНИМКИ