На 5 февруари 2020 г., от 11.00 часа, ще се проведе първото за годината заседание на Управителния съвет на Българската стопанска камара. Дневният ред на заседанието включва утвърждаване на нов състав на Президиума на Арбитражния съд при БСК, поради изтичане на мандата на сегашния състав, избор на представител на БСК в Европейския икономически и социален комитет, приемане на позиция относно изпълнението на ангажиментите и целите на Европейския зелен пакт, прием на нови членове и други организационни въпроси.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на УС на БСК