13.03.2020

Асоциация на българските туроператори и туристически агенти, (АБТТА) организира публична проява „КОЛАПС 20: Призив на българската туристическа индустрия към правителството на Република България във връзка с COVID 19“.

Пресконференцията ще се проведе на 13 март, от 10.00 ч., в БТА, бул. Цариградско шосе 49 .

Инициираната от АБТТА публична проява, с участието на основни браншови и продуктови туристически сдружения – БАТА, БУБСПА, БХРА, БКБ, НБТ има за цел да привлече общественото внимание  към последствията на глобалната пандемия върху българския туризъм и необходимостта от незабавна държавна намеса за спасяване на българската туристическа индустрия.

 

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Пресконференция