На 20 април 2020 г. ще излезе от печат бр. 5 на сп. „Noblesse Oblige“, посветен на 40-годишнината на БСК.

В броя се постарахме да съберем и представим част от 40-годишната история на Българската стопанска камара – последните 20 години на XX в. и първите 20 години на XXI в., с желанието заедно да си припомним забравеното, да съберем приятели и партньори, да разкажем за трудностите и успехите. Нещата, които не знаем един за друг, с които се гордеем, които ни тревожат, на границата между двата века.

Благодарение на личностите, които ще срещнете, докато четете броя, и благодарение на компаниите, които се включиха в това юбилейно издание, за малко, може би, ще се откъснете от тревожната действителност.

Този брой на сп. „Noblesse Oblige“ беше замислен като своеобразна покана за рожден ден, но в процеса на осъществяването му той  се трансформира в „хапче за отрезвяване“. Ще прочетете икономически анализи, в които не се споменава COVID-19, пожелания, в които “пази се!” е заменено от “ще работим!”, ще срещнете личности, които са създавали от нулата.

Ако за час поне си припомните, че икономическият живот протичаше нормално, доколкото е възможна тази нормалност в България, то това ще е най-хубавото тържество, което сме успели да организираме, по повод годишнината на БСК.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Излиза от печат бр. 5 на сп. Noblesse Oblige