13.04.2020

На 13 април 2020 г., понеделник, от 11.00 часа, чрез видео-конферентна връзка ще се проведе заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество при следния дневен ред:

  1. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 55 на Министерския съвет от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при преустановяване на работа, поради извънредното положенеие, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.
  2. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с Постановоление №4 на МС от 2007 г.
  3. Избор на ротационни заместник-председатели на НСТС, съответно – от организациите на работниците и служителите и на работодателите, съгласно чл. 3а, ал. 4 от КТ.

От страна на БСК в заседанието ще участва Радосвет Радев, председател на УС.

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на НСТС