Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС):

 1. обсъжда и дава мнения по проекти на нормативни актове, уреждащи въпросите на:
  • трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения;
  • здравословните и безопасните условия на труд;
  • заетостта, безработицата и професионалната квалификация;
  • общественото и здравното осигуряване;
  • доходите и жизненото равнище;
  • въпроси, свързани с бюджетната политика;
  • социалните последици от преструктурирането и приватизацията.
 2. осъществява консултации и сътрудничество на национално равнище по въпросите на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения, както и по въпросите на жизненото равнище;
 3. координира работата на национално равнище по програми, отнасящи се до въпросите на социалния диалог, с национално и международно финансиране, в които участват всички представени в Националния съвет за тристранно сътрудничество страни

вж. Правилник за дейността на НСТС

вж. Държавен вестник - решение за признаване на БСК за представителна организация на работодателите на национално равнище

Председател: Лазар Лазаров, заместник министър-председател по социалните политики и министър на труда и социалната политика.

Заместник-преседатели: Димитър Манолов, президент на Конфедерация на труда "Подкрепа"  и Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в България

Членове:

Росица Велкова-Желева, министър на финансите
Пламен Димитров, представител на КНСБ
Иван Кокалов, представител на КНСБ
Чавдар Христов, представител на КНСБ
Димитър Манолов, представител на КТ "Подкрепа"
Иоанис Партениотис, представител на КТ "Подкрепа"
Васил Велев, представител на АИКБ
Кънчо Стойчев, представител на АИКБ
Добри Митрев,  представител на БСК
Мария Минчева, представител на БСК
Цветан Симеонов, представител на БТПП
Васил Тодоров, представител на БТПП
Кирил Домусчиев, представител на KРИБ
Румяна Георгиева, представител на КРИБ
Васка Бакларова, представител на ССИ
Светлин Илиев, представител на ССИ
 
 
 
 
 
 
 

 

Представители на БСК в НСТС са:

 

Към НСТС функционират:

Извънредно заседание на НСТС

Извънредно заседание на НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Извънредно онлайн заседание на НСТС

Извънредно онлайн заседание на НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Заседания на подкомисиите към НСТС

Заседания на подкомисиите към НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Извънредно заседание на НСТС

Извънредно заседание на НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Заседания да подкомисии към НСТС

Заседания да подкомисии към НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Заседание на Комисията по бюджетна политика към НСТС

Заседание на Комисията по бюджетна политика към НСТС

+
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

+
Заседание на Комисията по осигурителни отношения към НСТС

Заседание на Комисията по осигурителни отношения към НСТС

+
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

+
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

+
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

+
Заседание на Комисията по осигурителни отношения към НСТС

Заседание на Комисията по осигурителни отношения към НСТС

+
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

+
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

+
ЗАСЕДАНИЕ НА НСТС

ЗАСЕДАНИЕ НА НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Заседание на Комисията по бюджетна политика при НСТС

Заседание на Комисията по бюджетна политика при НСТС

+
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

+
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
НСТС ще обсъди проектите за актуализация на бюджетите на РБ и НЗОК за 2014 г.

НСТС ще обсъди проектите за актуализация на бюджетите на РБ и НЗОК за 2014 г.

+
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

+
Заседание на Комисията по осигурителни отношения към НСТС

Заседание на Комисията по осигурителни отношения към НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Заседание на Комисията по трудово законодателство към НСТС

Заседание на Комисията по трудово законодателство към НСТС

+
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

+
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

+
Заседание на Комисията по осигурителни отношения към НСТС

Заседание на Комисията по осигурителни отношения към НСТС

+
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

+
Заседание на Комисията по трудово законодателство към НСТС

Заседание на Комисията по трудово законодателство към НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

+
Две комисии към НСТС ще обсъждат проектобюджетите на Република България и на НЗОК за 2014 г.

Две комисии към НСТС ще обсъждат проектобюджетите на Република България и на НЗОК за 2014 г.

+
Заседание на Комисията по трудово законодателство към НСТС

Заседание на Комисията по трудово законодателство към НСТС

+
Заседание на Комисията по осигурителни отношения към НСТС

Заседание на Комисията по осигурителни отношения към НСТС

+
Заседание на Комисията по доходи и жизнено равнище към НСТС

Заседание на Комисията по доходи и жизнено равнище към НСТС

+
Обсъждане на проекта за минимални осигурителни прагове за 2014 г. (заседание на две комисии към НСТС)

Обсъждане на проекта за минимални осигурителни прагове за 2014 г. (заседание на две комисии към НСТС)

+
Заседание на Комисията по бюджетна политика към НСТС

Заседание на Комисията по бюджетна политика към НСТС

+
Съвместно заседание на Комисията по осигурителни отношения и Комисията по бюджетна политика към НСТС

Съвместно заседание на Комисията по осигурителни отношения и Комисията по бюджетна политика към НСТС

+
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

+
Заседание на Комисията по доходи и жизнено равнище към НСТС

Заседание на Комисията по доходи и жизнено равнище към НСТС

+
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

+
Първо заседание на работната група към НСТС

Първо заседание на работната група към НСТС

+
Заседание на Комисията по доходи и жизнено равнище към НСТС

Заседание на Комисията по доходи и жизнено равнище към НСТС

+
Заседание на Комисията по трудово законодателство към НСТС

Заседание на Комисията по трудово законодателство към НСТС

+
Заседание на Комисията по осигурителни отношения към НСТС

Заседание на Комисията по осигурителни отношения към НСТС

+
Заседание на Комисията по осигурителни отношения към НСТС

Заседание на Комисията по осигурителни отношения към НСТС

+
Заседание на Комисията по трудово законодателство към НСТС

Заседание на Комисията по трудово законодателство към НСТС

+
Гласувайте за кандидатурата на БСК за сайт на годината!

Гласувайте за кандидатурата на БСК за сайт на годината!

+
Заседание на Комисията по трудово законодателство към НСТС

Заседание на Комисията по трудово законодателство към НСТС

+
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

+
Заседание на Комисията по осигурителни отношения към НСТС

Заседание на Комисията по осигурителни отношения към НСТС

+
Заседание на Комисията по бюджетна политика към НСТС

Заседание на Комисията по бюджетна политика към НСТС

+
Заседание на Комисията по доходи и жизнено равнище при НСТС

Заседание на Комисията по доходи и жизнено равнище при НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Промените в ТЗ и ГПК ще обсъди Комисията по трудово законодателство към НСТС

Промените в ТЗ и ГПК ще обсъди Комисията по трудово законодателство към НСТС

+
аседание на НСТС

аседание на НСТС

+
Заседание на Комисията по доходи и жизнено равнище към НСТС

Заседание на Комисията по доходи и жизнено равнище към НСТС

+
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

+
Заседание на Комисията по трудово законодателство към НСТС

Заседание на Комисията по трудово законодателство към НСТС

+
Заседание на НСТС

Заседание на НСТС

+
Кръгла маса за работата чрез агенции за временна заетост

Кръгла маса за работата чрез агенции за временна заетост

+
Заседание на Комисията по трудово законодателство към НСТС

Заседание на Комисията по трудово законодателство към НСТС

+
Промени в Кодекса на труда, уреждащи работата от разстояние и работата чрез предприятия за временна заетост, ще разгледа Комисията по трудово законода

Промени в Кодекса на труда, уреждащи работата от разстояние и работата чрез предприятия за временна заетост, ще разгледа Комисията по трудово законода

+
Заседание на Комисията по осигурителни отношения към НСТС

Заседание на Комисията по осигурителни отношения към НСТС

+
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС)

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС)

+
Заседание на Комисията по осигурителни отношения към Националния съвет за тристранно сътрудничество

Заседание на Комисията по осигурителни отношения към Националния съвет за тристранно сътрудничество

+
Заседание на Комисията по трудово законодателство към НСТС

Заседание на Комисията по трудово законодателство към НСТС

+
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

+
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ на социалните партньори по съвместните антикризисни мерки

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ на социалните партньори по съвместните антикризисни мерки

+
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

+
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

+
БСК със становища по проектобюджетите на РБ, ДОО и НЗОК за 2023 г.

БСК със становища по проектобюджетите на РБ, ДОО и НЗОК за 2023 г.

+
МФ: Догодина бизнесът ще плаща само първите два дни от болничния

МФ: Догодина бизнесът ще плаща само първите два дни от болничния

+
Повечето работодатели и синдикатите подкрепят бюджета на НЗОК

Повечето работодатели и синдикатите подкрепят бюджета на НЗОК

+
Щерьо Ножаров: Дефицитът в пенсионната система е удвоен от 2014-а до 2023 г.

Щерьо Ножаров: Дефицитът в пенсионната система е удвоен от 2014-а до 2023 г.

+
НСТС подкрепи увеличаването на размера на командировъчните в България и чужбина

НСТС подкрепи увеличаването на размера на командировъчните в България и чужбина

+
БСК подкрепи 770 лв. МРЗ от средата на 2023 г.

БСК подкрепи 770 лв. МРЗ от средата на 2023 г.

+
НСТС не постигна съгласие за промените в Кодекса на труда и минималната заплата

НСТС не постигна съгласие за промените в Кодекса на труда и минималната заплата

+
НСТС одобри впечатляващо увеличение на линията на бедност за 2023 г.

НСТС одобри впечатляващо увеличение на линията на бедност за 2023 г.

+
Работодателите призоваха незабавно да стане ясно какви ще са цените на газа

Работодателите призоваха незабавно да стане ясно какви ще са цените на газа

+
НСТС без съгласие по актуализацията на бюджета

НСТС без съгласие по актуализацията на бюджета

+
Готвят увеличение на пенсиите без консултация със социалните партньори

Готвят увеличение на пенсиите без консултация със социалните партньори

+
Националният съвет за тристранно сътрудничество проведе дистанционно заседание

Националният съвет за тристранно сътрудничество проведе дистанционно заседание

+
Радосвет Радев: Служебният кабинет е работодателят на новия парламент

Радосвет Радев: Служебният кабинет е работодателят на новия парламент

+
Предвижда се оптимизиране на мярката 60/40

Предвижда се оптимизиране на мярката 60/40

+
НСТС проведе извънредно онлайн заседание

НСТС проведе извънредно онлайн заседание

+
Мерките за подкрепа на засегнатите от ковид бизнеси се удължават до средата на 2021 г.

Мерките за подкрепа на засегнатите от ковид бизнеси се удължават до средата на 2021 г.

+
БСК с нов мандат в НСТС

БСК с нов мандат в НСТС

+
Националният съвет за тристранно сътрудничество проведе извънредно онлайн заседание

Националният съвет за тристранно сътрудничество проведе извънредно онлайн заседание

+
Две браншови организации се присъединиха към семейството на БСК

Две браншови организации се присъединиха към семейството на БСК

+
НСТС одобри Наредбата за електронните рецепти и електронните направления

НСТС одобри Наредбата за електронните рецепти и електронните направления

+
НСТС одобри проект на ЗИД на КСО

НСТС одобри проект на ЗИД на КСО

+
Националният съвет за тристранно сътрудничество проведе онлайн заседание

Националният съвет за тристранно сътрудничество проведе онлайн заседание

+
Проведе се заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

Проведе се заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

+
НСТС обсъди бюджетите на РБ, ДОО и НЗОК за 2021 г.

НСТС обсъди бюджетите на РБ, ДОО и НЗОК за 2021 г.

+
НСТС не постигна съгласие за промяна на заплатите в държавната администрация

НСТС не постигна съгласие за промяна на заплатите в държавната администрация

+
НСТС проведе извънредно онлайн заседание

НСТС проведе извънредно онлайн заседание

+
Правителството предлага мащабни промени в Кодекса на труда

Правителството предлага мащабни промени в Кодекса на труда

+
Проведе се редовно заседание на Управителния съвет на БСК

Проведе се редовно заседание на Управителния съвет на БСК

+
Премиерът Борисов проведе среща с представители на бизнеса и синдикалните организации

Премиерът Борисов проведе среща с представители на бизнеса и синдикалните организации

+
НСТС обсъди проблема с т.нар. спящи акции от масовата приватизация

НСТС обсъди проблема с т.нар. спящи акции от масовата приватизация

+
Затворените фирми да не плащат данък сгради и такса смет, настоява НСТС

Затворените фирми да не плащат данък сгради и такса смет, настоява НСТС

+
Националният съвет за тристранно сътрудничество проведе онлайн заседание

Националният съвет за тристранно сътрудничество проведе онлайн заседание

+
Българската стопанска камара отбелязва 40 години от своето учредяване

Българската стопанска камара отбелязва 40 години от своето учредяване

+
БСК: Дебатът за промени в регламента за мярката „60/40“ е закъснял

БСК: Дебатът за промени в регламента за мярката „60/40“ е закъснял

+
НСТС обсъди промените в ПМС 55 за прилагане на мярката „60/40“

НСТС обсъди промените в ПМС 55 за прилагане на мярката „60/40“

+
НСТС постигна компромис по проекта на ПМС за компенсиране на компаниите, засегнати от кризата

НСТС постигна компромис по проекта на ПМС за компенсиране на компаниите, засегнати от кризата

+
Тристранката се споразумя за спешните мерки за бизнеса

Тристранката се споразумя за спешните мерки за бизнеса

+
Държавата поема 60% от заплатите във фирмите с 20% спад на приходите заради кризата

Държавата поема 60% от заплатите във фирмите с 20% спад на приходите заради кризата

+
Членовете на НСТС не успяха да постигнат споразумение

Членовете на НСТС не успяха да постигнат споразумение

+
НСТС не постигна съгласие за болничните

НСТС не постигна съгласие за болничните

+
Тристранката се въздържа по законопроектите на БСП

Тристранката се въздържа по законопроектите на БСП

+
НСТС не подкрепи предложенията за промени в медицинската експертиза

НСТС не подкрепи предложенията за промени в медицинската експертиза

+
НСТС обсъди бюджета на РБ за 2019 г.

НСТС обсъди бюджета на РБ за 2019 г.

+
НСТС: Законът за хората с увреждания се приема под безпрецедентен натиск

НСТС: Законът за хората с увреждания се приема под безпрецедентен натиск

+
НСТС обсъди промените в данъчните закони за 2019 г.

НСТС обсъди промените в данъчните закони за 2019 г.

+
НСТС обсъди наредбата за ТЕЛК-овете

НСТС обсъди наредбата за ТЕЛК-овете

+
Бизнес и синдикати се разбраха за учениците, които работят

Бизнес и синдикати се разбраха за учениците, които работят

+
Напусна ни завинаги Божидар Данев!

Напусна ни завинаги Божидар Данев!

+
НСТС не постигна единство за наемането на работници от страни извън ЕС

НСТС не постигна единство за наемането на работници от страни извън ЕС

+
„На тази дата“: Седмицата 23-29 април през годините

„На тази дата“: Седмицата 23-29 април през годините

+
НСТС обсъди промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

НСТС обсъди промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

+
Общинските болници - в голямата си част пред фалит, алармират от ресорното сдружение

Общинските болници - в голямата си част пред фалит, алармират от ресорното сдружение

+
Информация относно механизмите за определяне на заплатите в държавите членки на ЕС

Информация относно механизмите за определяне на заплатите в държавите членки на ЕС

+
БСК: Да се осигури свободен избор между 4 варианта за осигурените в УПФ лица

БСК: Да се осигури свободен избор между 4 варианта за осигурените в УПФ лица

+
Работодатели и синдикати за пореден път влязоха в спор за минималната заплата

Работодатели и синдикати за пореден път влязоха в спор за минималната заплата

+
НСТС обсъди приоритетите на българското председателство на Съвета на ЕС

НСТС обсъди приоритетите на българското председателство на Съвета на ЕС

+
Защо работодателите бойкотираха тристранката?

Защо работодателите бойкотираха тристранката?

+
Божидар Данев: Бюджет `2017 е бюджет на изоставащото развитие

Божидар Данев: Бюджет `2017 е бюджет на изоставащото развитие

+
НСТС обсъди промените в данъчните закони

НСТС обсъди промените в данъчните закони

+
Петър Денев (гл.секретар на БСК) за определянето на МОД и МРЗ: Нашата позиция е

Петър Денев (гл.секретар на БСК) за определянето на МОД и МРЗ: Нашата позиция е "Стига вече!"

+
В БСК се проведе среща във връзка с процедурата по определяне на МОД за 2017 г.

В БСК се проведе среща във връзка с процедурата по определяне на МОД за 2017 г.

+
Правителството потвърди националната представителност на БСК

Правителството потвърди националната представителност на БСК

+
Парадокс: Законодателите не спазват законодателството!

Парадокс: Законодателите не спазват законодателството!

+
Божидар Данев бе избран за заместник-председател на НСТС

Божидар Данев бе избран за заместник-председател на НСТС

+
Димитър Бранков, БСК: Изразихме категорични резерви за актуализацията на бюджета за 2015 година

Димитър Бранков, БСК: Изразихме категорични резерви за актуализацията на бюджета за 2015 година

+
БСК не подкрепя проектобюджетите на Република България, ДОО и НЗОК за 2016 г., както и предвидения ръст на МРЗ

БСК не подкрепя проектобюджетите на Република България, ДОО и НЗОК за 2016 г., както и предвидения ръст на МРЗ

+
БСК настоява НСТС да разгледа предложението за данък „вредните храни“

БСК настоява НСТС да разгледа предложението за данък „вредните храни“

+
БСК е против въвеждането на т. нар. „данък върху вредните храни“

БСК е против въвеждането на т. нар. „данък върху вредните храни“

+

"Данък Уикенд" не за бизнеса, а за чиновника

+
БСК настоява за въвеждане на данъчни облекчения за дарения на храни и стоки

БСК настоява за въвеждане на данъчни облекчения за дарения на храни и стоки

+
БСК отново постави пред социалния министър предложения в сферата на трудовите регулации

БСК отново постави пред социалния министър предложения в сферата на трудовите регулации

+
Най ни е страх от „Не бойте се!“

Най ни е страх от „Не бойте се!“

+
БСК е против писменото уведомяване на работниците за отпуска им

БСК е против писменото уведомяване на работниците за отпуска им

+
БСК със забележки по проекта на ЗИД на Закона за социално подпомагане

БСК със забележки по проекта на ЗИД на Закона за социално подпомагане

+
БСК поиска от МОТ съдействие за справянето с проблемите на българския пазар на труда и социалното осигуряване

БСК поиска от МОТ съдействие за справянето с проблемите на българския пазар на труда и социалното осигуряване

+
БСК: Директорът на болница

БСК: Директорът на болница "Св. Анна" заслужава уважение, а не унижение!

+
Въпреки всичко, правителството вдигна минималната работна заплата до 190 евро

Въпреки всичко, правителството вдигна минималната работна заплата до 190 евро

+
В тристранката не се разбраха за минималната работна заплата

В тристранката не се разбраха за минималната работна заплата

+
Божидар Данев: България се деиндустриализира

Божидар Данев: България се деиндустриализира

+
Съдът отмени правителственото постановление за размера на минималната работна заплата през 2015 г.

Съдът отмени правителственото постановление за размера на минималната работна заплата през 2015 г.

+
Отмяната на минималната заплата няма обратно действие

Отмяната на минималната заплата няма обратно действие

+
Позиции на БСК по проектите на ЗИД на КТ и КСО, внесени за обсъждане в НСТС

Позиции на БСК по проектите на ЗИД на КТ и КСО, внесени за обсъждане в НСТС

+
Вл. Горанов за пенсионната реформа и реакцията на работодателите

Вл. Горанов за пенсионната реформа и реакцията на работодателите

+
БСК настоява за спешно внасяне на промените в уредбата на такса

БСК настоява за спешно внасяне на промените в уредбата на такса "битови отпадъци"

+
Работодателските организации с предложения за реформа в осигурителната система

Работодателските организации с предложения за реформа в осигурителната система

+
Божидар Данев: Обещаните реформи закъсняват

Божидар Данев: Обещаните реформи закъсняват

+
Работодателите атакуват в съда минималната заплата

Работодателите атакуват в съда минималната заплата

+
Работотодателите с отворено писмо за проблемите в социалния диалог

Работотодателите с отворено писмо за проблемите в социалния диалог

+
Гр. Димитров: Години наред пенсионната система се ползва за политически цели. Нужни са дългосрочни реформи!

Гр. Димитров: Години наред пенсионната система се ползва за политически цели. Нужни са дългосрочни реформи!

+
През 2015 г. БСК ще председателства АОБР

През 2015 г. БСК ще председателства АОБР

+
Резултати от заседанието на НСТС

Резултати от заседанието на НСТС

+
БСК против отлагане на промените в основата и реда за определяне на такса

БСК против отлагане на промените в основата и реда за определяне на такса "смет"

+
Божидар Данев: Държавата не трябва да тегли нов допълнителен дълг

Божидар Данев: Държавата не трябва да тегли нов допълнителен дълг

+
НСТС одобри нова актуализация на бюджета на НЗОК

НСТС одобри нова актуализация на бюджета на НЗОК

+
Синдикати и работодатели: Актуализацията на бюджета е ангажимент на следващото правителство

Синдикати и работодатели: Актуализацията на бюджета е ангажимент на следващото правителство

+
Работодатели и синдикати няма да участват в заседанието на НСТС в понеделник

Работодатели и синдикати няма да участват в заседанието на НСТС в понеделник

+
На първото си заседание НСТС се запозна със състоянието на държавния бюджет и на сектор „Енергетика“

На първото си заседание НСТС се запозна със състоянието на държавния бюджет и на сектор „Енергетика“

+
Вицепремиерът Йордан Христосков е определен за председател на НСТС

Вицепремиерът Йордан Христосков е определен за председател на НСТС

+
НСТС постигна консенсус по ЗМДТ и методиката за такса

НСТС постигна консенсус по ЗМДТ и методиката за такса "Битови отпадъци"

+
НСТС реши да вдигне социалната пенсия за старост

НСТС реши да вдигне социалната пенсия за старост

+
Ще бъдат създадени 2 работни групи за промени на трудовото законодателство

Ще бъдат създадени 2 работни групи за промени на трудовото законодателство

+
Работодателските организации: Продължават да се приемат закони без оценка на въздействието им

Работодателските организации: Продължават да се приемат закони без оценка на въздействието им

+
БСК: Предложенията на

БСК: Предложенията на "Атака" за промени в КТ са неприемливи

+
БСК настоява за оттегляне на проекта за промени в КТ в частта за колективното договаряне

БСК настоява за оттегляне на проекта за промени в КТ в частта за колективното договаряне

+
Стажът ще се признава за пенсия

Стажът ще се признава за пенсия

+
БСК възразява срещу предложението за възстановяване на данък

БСК възразява срещу предложението за възстановяване на данък "общ доход" за получаващите до 400 лв.заплата

+
Решения на УС на БСК

Решения на УС на БСК

+
БСК: Обявените седем приоритета в Проекта на Бюджет за 2014 г. нямат своята финансова проекция

БСК: Обявените седем приоритета в Проекта на Бюджет за 2014 г. нямат своята финансова проекция

+
500 млн. лв. са невнесените осигуровки

500 млн. лв. са невнесените осигуровки

+
Предложение за МОД-2014

Предложение за МОД-2014

+
Внимателно с натиска към правителството за социалните подпомагания, иначе – рецесия

Внимателно с натиска към правителството за социалните подпомагания, иначе – рецесия

+
3 млрд. лв. ще струва постигането на 76 процента заетост през 2020 година

3 млрд. лв. ще струва постигането на 76 процента заетост през 2020 година

+
НСТС одобри подготвените промени в ДОПК и в Кодекса на труда

НСТС одобри подготвените промени в ДОПК и в Кодекса на труда

+
БСК подкрепя актуализацията на Бюджет 2013 и допълнителен бюджетен дефицит, но срещу конкретни реформи в основните сектори

БСК подкрепя актуализацията на Бюджет 2013 и допълнителен бюджетен дефицит, но срещу конкретни реформи в основните сектори

+
Данев: Може би становището на тристранката ще бъде взето под внимание

Данев: Може би становището на тристранката ще бъде взето под внимание

+
Отпадна изискването за декларирането на имуществото за работодателските организации, БСК се връща в НСТС

Отпадна изискването за декларирането на имуществото за работодателските организации, БСК се връща в НСТС

+

"Поправката Яне" отпада от Закона за публичност на имуществото

+
БСК ще се върне в НСТС, ако отпадне задължението за деклариране на имуществото

БСК ще се върне в НСТС, ако отпадне задължението за деклариране на имуществото

+
Божидар Данев за рекета над бизнеса в интервю за в. Труд

Божидар Данев за рекета над бизнеса в интервю за в. Труд

+
Работодателите напуснаха НСТС, но подкрепиха пакета от социални мерки в помощ на най-бедните

Работодателите напуснаха НСТС, но подкрепиха пакета от социални мерки в помощ на най-бедните

+
Премиерът: Няма да извиваме ръцете на бизнеса

Премиерът: Няма да извиваме ръцете на бизнеса

+
Димитър Бранков: Необходим е ясен преглед на изпълнението на бюджета

Димитър Бранков: Необходим е ясен преглед на изпълнението на бюджета

+
Камен Колев: Бизнесът ще помогне на бедните, но няма да реши проблемите им

Камен Колев: Бизнесът ще помогне на бедните, но няма да реши проблемите им

+
Позиции на УС на БСК по заплащането на труда

Позиции на УС на БСК по заплащането на труда

+
Позиция на Българска стопанска камара по проекта на бюджет на Националната здравна осигурителна каса за 2013 г.

Позиция на Българска стопанска камара по проекта на бюджет на Националната здравна осигурителна каса за 2013 г.

+
БСК настоява за връщане на Бюджета на НЗОК за обсъждане в НСТС

БСК настоява за връщане на Бюджета на НЗОК за обсъждане в НСТС

+
На заседание на НСТС беше обсъден проектът на Закон за държавния бюджет на Република България за 2013г.

На заседание на НСТС беше обсъден проектът на Закон за държавния бюджет на Република България за 2013г.

+
БСК: Бюджет 2013 не подкрепя икономическия растеж, заетостта и бизнес средата

БСК: Бюджет 2013 не подкрепя икономическия растеж, заетостта и бизнес средата

+
Работодателските организации настояват за спешно свикване на НСТС

Работодателските организации настояват за спешно свикване на НСТС

+
Позиция на БСК по проектите на нормативни документи във връзка със Закона за държавния служител

Позиция на БСК по проектите на нормативни документи във връзка със Закона за държавния служител

+
ССИ напуска тристранката заради ареста на Алексей Петров

ССИ напуска тристранката заради ареста на Алексей Петров

+
Две нови браншови организации бяха приети за членове на БСК

Две нови браншови организации бяха приети за членове на БСК

+
Дянков: почваме с 30% от Сребърният фонд

Дянков: почваме с 30% от Сребърният фонд

+
Тристранката реши: до 30% от сребърния фонд може да се инвестират в български ДЦК

Тристранката реши: до 30% от сребърния фонд може да се инвестират в български ДЦК

+
БСК е против предложените промени в закона за Сребърния фонд

БСК е против предложените промени в закона за Сребърния фонд

+
Няма яснота за Сребърния фонд

Няма яснота за Сребърния фонд

+
НСТС прие пакета от мерки, предложени от социалните партньори

НСТС прие пакета от мерки, предложени от социалните партньори

+
Опозицията атакува пред Конституционния съд поправки в Кодекса на труда

Опозицията атакува пред Конституционния съд поправки в Кодекса на труда

+
Предложения на социалните партньори за промени в трудовото и осигурителното законодателство

Предложения на социалните партньори за промени в трудовото и осигурителното законодателство

+
Работодатели и синдикати предлагат мерки за повишаване ефективността и прозрачността на социалния диалог

Работодатели и синдикати предлагат мерки за повишаване ефективността и прозрачността на социалния диалог

+
Яснота за пенсионната реформа - най-рано в петък

Яснота за пенсионната реформа - най-рано в петък

+
Депутати от ГЕРБ внесоха предложение в парламента възрастта за пенсиониране да се увеличи от 1 януари 2012 г. с 1 година

Депутати от ГЕРБ внесоха предложение в парламента възрастта за пенсиониране да се увеличи от 1 януари 2012 г. с 1 година

+
БСК протестира срещу предложените нови критерии за национална представителност на работодателските организации

БСК протестира срещу предложените нови критерии за национална представителност на работодателските организации

+
Становище на БСК по проектите за изменение и допълнение на данъчни закони

Становище на БСК по проектите за изменение и допълнение на данъчни закони

+
ПОЗИЦИЯ НА БСК ПО ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА Р БЪЛГАРИЯ ЗА 2012 Г.

ПОЗИЦИЯ НА БСК ПО ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА Р БЪЛГАРИЯ ЗА 2012 Г.

+
Божидар Данев: Административното увеличаване на минималната заплата ще доведе до закриване на работни места

Божидар Данев: Административното увеличаване на минималната заплата ще доведе до закриване на работни места

+
Пакет предложения за реформи в пенсионната, образователната и здравната системи депозира БСК в НСТС

Пакет предложения за реформи в пенсионната, образователната и здравната системи депозира БСК в НСТС

+
БСК иска нови правила за ранното пенсиониране и отпускането на „инвалидни

БСК иска нови правила за ранното пенсиониране и отпускането на „инвалидни" пенсии

+
БСК: „Реинженеринг

БСК: „Реинженеринг" на здравеопазването, здравнонеосигурените-последни на опашката

+
Без съгласието на работодателите, НСТС реши МРЗ да стане 270 лв. от 1 септември

Без съгласието на работодателите, НСТС реши МРЗ да стане 270 лв. от 1 септември

+
Позицията на БСК за увеличението на МРЗ остава непроменена!

Позицията на БСК за увеличението на МРЗ остава непроменена!

+
БСК с резерви към процедурата за присъединяване на страната ни към „Евро плюс”

БСК с резерви към процедурата за присъединяване на страната ни към „Евро плюс”

+
БСК: Правилата за определяне на националната представителност на организациите трябва да се базират на принципи и да отговарят на международните станд

БСК: Правилата за определяне на националната представителност на организациите трябва да се базират на принципи и да отговарят на международните станд

+
Работна група ще изготви спешни промени в КСО след решение на КС се договориха всички участници в срещата в МТСП

Работна група ще изготви спешни промени в КСО след решение на КС се договориха всички участници в срещата в МТСП

+
Позиция на БСК относно политиките по доходите и социалните плащания

Позиция на БСК относно политиките по доходите и социалните плащания

+
Решения на УС на БСК

Решения на УС на БСК

+
МОТ: Изходът на България от кризата е възможен чрез инвестиции в обучение, образование и иновации

МОТ: Изходът на България от кризата е възможен чрез инвестиции в обучение, образование и иновации

+
Дянков: Осигуровките може да се вдигнат и с 1,5%

Дянков: Осигуровките може да се вдигнат и с 1,5%

+
Тристранката отново обсъжда увеличението на пенсионната вноска

Тристранката отново обсъжда увеличението на пенсионната вноска

+
Становище на БСК по проекта на Закон за държавния бюджет на РБългария за 2011г. (ПЗДБ).

Становище на БСК по проекта на Закон за държавния бюджет на РБългария за 2011г. (ПЗДБ).

+
Декларация на БСК във връзка с предложението за използване на линията на бедност при определяне размера на минималната работна заплата

Декларация на БСК във връзка с предложението за използване на линията на бедност при определяне размера на минималната работна заплата

+
Становище на БСК относно проекта за промени в Кодекса за социално осигуряване

Становище на БСК относно проекта за промени в Кодекса за социално осигуряване

+
Позиция на БСК относно Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Наредбата за регулиране на цените на природния газ

Позиция на БСК относно Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Наредбата за регулиране на цените на природния газ

+
Становище на БСК по проекта на Закон за държавния бюджет за 2010 г.

Становище на БСК по проекта на Закон за държавния бюджет за 2010 г.

+
Съветът за тристранно сътрудничество ще разработва пакет от антикризисни мерки

Съветът за тристранно сътрудничество ще разработва пакет от антикризисни мерки

+

Заседание на НСТС

+

НСТС - промени в КТ

+

НСТС - цени на природния газ

+

НСТС - заседание

+

НСТС обсъди проект за промени в Кодекса на труда

+

НСТС обсъди Националната стратегия по миграция

+

Заседание на НСТС

+

НСТС - заседание - структура на работната заплата

+
Експерти предлагат държавата да участва в осигуровките

Експерти предлагат държавата да участва в осигуровките

+

Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди промените в законите за местни данъци и такси, и за акцизите и данъчните складове

+

Национален съвет за тристранно сътрудничество