Управителният съвет на БСК ще проведе редовно заседание на 17 юни 2020 г.

Дневният ред на заседанието включва:

  • Доклад за действията на оперативното ръководство и екипа на Камарата в условията на COVID-19;
  • Приемане на годишните финансови отчети за 2019 г. на БСК и дъщерните й дружества – БИК „Капиталов пазар“ ЕООД, „БСК-Имоти“ ЕООД и ИК „Божидар Данев“ ЕООД.
  • Приемане на план за работа на УС през второто полугодие на 2020 г.
  • Прием на нови членове на БСК
  • Разни.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на УС на БСК