Българската стопанска камара организира проучване на тенденциите и предизвикателствата във взаимодействието между бизнеса и висшето образование и в развитието на научно-изследователска дейност.

Проучването се осъществява чрез онлайн въпросници (анкети) за фирми и за висши училища.

Данните от изследването ще бъдат използвани за анализ и публикация по темата.

Мненията и предложенията на Вашата организация са от важно значение за надеждността на крайните резултати от изследването. В тази връзка молим да определите и възложите попълването на анкетата от Ваш служител не по-късно от 8 ноември 2020 г.  

Работата с нея отнема не повече от 10 минути. Анкетата е анонимна и данните от нея ще бъдат използвани единствено за целта на проучването.

Благодарим за съдействието и отделеното време!

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Анкетно проучване относно връзката между бизнеса и висшето образование