10.11.2020 - 09.12.2020

БСК стартира традиционната си годишна анкета "Годината през погледа на бизнеса".

Проучването се осъществява за 16-та поредна година, а целта е да се изследва състоянието на бизнеса в настоящите макроикономически условия.

Основните теми са свързани с отражението на политическите процеси в международен и национален план върху бизнеса в България, както и с бизнес планирането за следващата календарна година. Тази година специален акцент е поставен върху отражението на коронакризата върху бизнеса.

Резултатите от проучването ще бъдат официално представени на 14 декември 2020 г. и ще бъдат публикувани в сайта на БСК – www.bia-bg.com

Въпросникът е активен ТУК до 9 декември 2020 г.!

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

АНКЕТА: „2020 г. ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БИЗНЕСА“