18.12.2017

Резултати от тринадесетото по ред анкетно проучване на БСК за състоянието на бизнес климата

На 18 декември 2017 г., ръководството на БСК представи по време на пресконференция резултатите от традиционното, тринадесето по ред онлайн-допитване до членовете на БСК относно състоянието на бизнес средата и предприятията през изтичащата година, както и очакванията им за следващата календарна година. Основен презентатор беше Камен Колев – зам.-председател на БСК.

Проучването е проведено в периода 10 ноември – 10 декември 2017 г. и обединява отговорите на 790 участници, по-голямата част от които собственици и управители на предприятия (92%), а 8% са служители, упълномощени да попълнят онлайн анкетата.

76% от анкетираните предприятия са микро- и малки (с до 50 заети), 20% са средни (с 50 до 250 заети), а 4% са големи (с над 250 заети).

62% от участниците в анкетата представляват предприятия от сектор „Услуги“, 20% - от „Преработваща промишленост, 9% - от сектор „Търговия“, 5% от сектор „Строителство“, 3% - „Селско стопанство“, и 1% - „Добивна промишленост“.

32% от анкетираните предприятия оперират в Югозападния регион за планиране, 17% - в Северозападен, 16% - в Северен централен, 15% - в Южен централен, 14% - в Североизточен, 6% - в Югоизточен.

Спрямо миналогодишното изследване е налице слабо подобрение на оценката за бизнес климата, а самооценката за състоянието на предприятията е „стабилност“ и „слаб растеж“.

Проучването отчита умерен оптимизъм за 2018 г., който обаче в голяма степен се помрачава от неудовлетвореност от работата на институциите, притеснения за ръст на цени, данъчна и регулаторна тежест, както и дефицит на качествена работна ръка.

За поредна година сред ключовите приоритети на фирмите е именно работната сила, която е проблем и в количествено, и в качествено отношение. Най-голямо търсене има за тесни специалисти и изпълнителския състав, а в по-малка степен - за административен и помощен персонал. Проблем е попълването и на мениджърските позиции.

Преобладаващата част от работодателите изразяват готовност да инвестират в обучение на персонала и в увеличение на трудовите възнаграждения, но на база постигнати задоволителни нива на умения и компетенции.

Цялото проучване вижте ТУК!

Графики вижте ТУК!

Снимки от пресконференцията вижте ТУК!

Дата: 18.12.2017

Източник: БСК

Прочетено: 4573