17.11.2021 - 18.11.2021

Изграждане на по-устойчив, дигитален и устойчив съюз - Тази година Европейската бизнес среща на върха (EBS) ще подчертае текущите цифрови и устойчиви промени в Европа. Чрез хибридно събитие, съчетаващо физическо и онлайн участие, това издание ще бъде много навреме, за да обмисли изпълнението и приноса на бизнеса към плана за икономическо и социално възстановяване на ЕС, Зелената сделка, и да обсъди пътната карта след Covid-19. Новият формат на срещата ще включва лично събитие с ограничено присъствие и изключителни възможности за работа в мрежа, както и пряко предаване на всяка панелна дискусия и интервю.

Посетете сайта на събитието

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Европейска бизнес среща на върха 2021