18.11.2021

Събранието на МСП за 2021 г. се проведе в Порторож, Словения.

 

В рамките на Европейската седмица на МСП и словенското председателство на ЕС, бе проведено Събранието на МСП за 2021 г.

Председателят на BusinessEurope Пиер Гатаз заяви:

"Значителните усилия на правителствата, предприятията и гражданите дадоха възможност за силно възстановяване в Европа. Положението обаче остава нестабилно и МСП са силно изложени на риск. По тази причина се нуждаем от силен, ангажиран пратеник на ЕС за МСП с предприемаческа нагласа като ключов събеседник, представляващ стратегията на ЕС за МСП. Бизнес общността спешно се нуждае от такава номинация. Тази длъжност следва да бъде заета незабавно."

Делегация на BusinessEurope, ръководена от Фабрис Льо Саше, председател на Комитета „Предприемачество и МСП“, проведе поредица от разговори с политиците в Порторож.

В предстоящата работа напредъкът ще бъде от ключово значение за достъпа до финансиране и за избягване на увеличаването на разходите за кредитиране на МСП. Тук трябва да се запази така нареченият фактор за подпомагане на МСП в предложението „Базел III“. Налице е и нарастващата загриженост относно кумулативния ефект от съществуващите и входящите законодателства. На равнище ЕС регулаторната рамка трябва да бъде внимателно разработена, за да се избегне прекомерната тежест за МСП. Това е от съществено значение най-вече в областта на отчитането на устойчивостта, където законодателството на ЕС (напр. Регламента за таксономията, Директивата за корпоративното отчитане на устойчивостта, надлежната проверка и т.н.) трябва надлежно да отчита специфичните нужди и капацитет на МСП. Във връзка с това, Европейската комисия трябва да извърши по-задълбочени оценки и анализ на въздействието на регламентите на ЕС относно МСП. Понякога работата е извършена твърде бързо и не достатъчно задълбочено. Приносът на предприятията следва да се взема предвид чрез по-колаборативен и операционализиран подход.

Дата: 18.11.2021

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 288