22.07.2021

Министърът на финансите Асен Василев ще проведе Трети Обществен съвет, който ще бъде посветен на проекта за актуализация на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., подготвен от Министерството на финансите. Съветът е в продължение на инициативата на министъра за провеждане на Обществени съвети към министъра на финансите, които целят да осигурят максимална прозрачност на публичния дебат за разходването на бюджетните средства.

В дискусията на Третия Обществен съвет по темата за актуализацията на бюджета са поканени да участват представители на министерствата, ангажирани в процеса по актуализацията, икономисти, членове на национално представените работодателски и синдикални организации и на неправителствения сектор.

Третият Обществен съвет ще бъде излъчван на живо на 22.07.2021 г., четвъртък, от 14 ч. в YouTube на адрес  https://youtu.be/17TxmO2dJqU, както и на Facebook страницата Обществени съвети към министъра на финансите.    

 Брифинг за медиите не се предвижда. Презентацията на министъра на финансите ще Ви бъде изпратена по електронната поща и ще бъде публикувана в рубриката „Обществени съвети към министъра на финансите“ на сайта на МФ.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Трети обществен съвет към МФ