01.12.2021

През последните две години, въпреки широкообхватните въздействия, които пандемията от COVID-19 имаше върху световната икономика, доверието на чуждестранните инвеститори в Гърция беше възстановено и страната е готова да тръгне по пътя на устойчив икономически растеж с прогнозен годишен ръст от над 4% до 2025 г.

В този контекст, гръцката Федерация на предприятията (SEV) организира виртуална конференция на 1 декември, озаглавена „Преоткриване на Гърция чрез инвестиции в иновации“. Конференцията ще представи възможност за инвеститори от цял свят да се съберат и да обсъдят как Гърция може да постигне своя потенциал за привличане на чуждестранни инвестиции в иновации като ключов елемент в усилията на страната да се „преоткрие“.

Темите, които ще бъдат обхванати на конференцията, варират от успешното сътрудничество между публичния и частния сектор, препозиционирането на страната в международната иновационна и технологична екосистема, до водена от инвестиции преквалификация и повишаване на квалификацията на местна работна сила.

Повече информация относно събитието може да намерите ТУК,
както и на специалната LinkedIn страница за регистрация.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Онлайн конференци „Преоткриване на Гърция чрез инвестиции в иновации“