07.03.2022 - 08.04.2022

Българската стопанска камара (БСК) има удоволствието да Ви уведоми, че набира участници за основен квалификационен REFA-курс на тема: "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси".

Всеки модул се състои от 80 учебни часа (8 учебни часа на ден по 45 минути)

Условията за участие в курса:

Тема    

"Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси"

Дата:

Курсът се провежда в два модула

 

Модул 1. Организация на работни системи и процеси

07.03 - 11.03.2022 и 14.03 - 18.03.2022 г.

Модул 2. Управление на производствени данни

28.03 - 01.04.2022 и 04.04 - 08.04.2022 г.

Място на провеждане:   

Център за международни срещи "Хелмут Бьоме", гр. София

 

Организатори:

БИК "Капиталов пазар" ЕООД (дъщерно дружество на БСК)

Лектори:

Висококвалифицирани и сертифицирани лектори и преподаватели от REFA /Германската асоциация за организация на труда и предприятията и фирмено развитие/.

Материали:

Пълен комплект оригинални учебни материали на REFA, преведени на български език, с общ обем от около 800 страници.

Сертификат:

Успешно издържалите заключителните изпити получават международно признат REFA-сертификат.

Цена:

Цената за един участник е 1800 лева, с включен ДДС.

Храна и нощувка:

За сметка на участниците

 

Заявка за участие в курса можете да попълните on-line. 

Поради ограничения брой на местата и проявения предварителен интерес,
записванията ще стават по реда на постъпване на заявките.

За допълнителна информация се обръщайте към нас на адрес:

София 1527, ул. Чаталджа 76, тел. 02/980 10 90, e-mail: bic@bia-bg.com

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Курс REFA - оптимизиране на производствените процеси