09.05.2022 - 11.05.2022

В периода 9-11 май 2022 г. Президентът на Република България, г-н Румен Радев, ще осъществи официално посещение в Чешката република. В рамките на визитата той ще бъде придружен от представители на българския бизнес, като е договорено провеждането на бизнес форум с двустранни срещи между деловите среди от двете държави.

Във връзка с гореизложеното, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия сформира бизнес делегация с представители на работодателските организации и бизнес компании от сектори от взаимен интерес.

В бизнес делегацията ще бъдат включени български компании от следните сектори: машиностроене, мехатроника, електроника и електротехника, автомобилостроене, ИКТ, високи технологии, интелигентно земеделие, парфюмерия и козметика, хранително-вкусова промишленост и вина, текстил, зелени технологии и туризъм.

Желаещите да се включат в бизнес делегацията български компании е необходимо да се регистрират на следния линк и да представят копие на личната си карта/задграничен паспорт, не по-късно от 28.04.2022 г. на е-mail адрес: s.zapryanova@sme.government.bg

Чешката република е отворена икономика, която не изпитва значителни вътрешни, външни или финансови дисбаланси. До 2020 г., т.е. преди избухването на пандемията от КОВИД-19, Чехия е страната с най-бързо нарастващия БВП. През 2020 г. Чешката република изпада в кратка, но дълбока рецесия, причинена от пандемията. Очаква се с отминаването на пандемията, икономиката на страната бързо да се възстанови. Стандартът на живот в страната е 92% от средния за ЕС, измервано по показателя БВП на глава от населението при паритет на покупателната способност. Средното темпо на ръст на БВП за последните 10 години е 2,1% (2,6% ако не се взема предвид влиянието на спада през 2020 г.) Ключова роля в икономиката играе износът на стоки и услуги, които представляват над 70% от БВП и който дългосрочно нараства с изключение на 2020 г., когато има понижение с 4%. Основните търговски партньори на страната са Германия, Словакия, Полша и Франция. Стабилната макроикономическа обстановка и относително ниската задлъжнялост на държавния сектор до 2020 г. се отразяват в благоприятните оценки на рейтинговите компании.

Допълнителна информация може да получите от Светла Запрянова, дирекция „Интернационализация на малките и средните предприятия“ на телефон: 02/940 79 75.

Организацията по пътуването на бизнес делегацията, включително съдействие при настаняване, вътрешни трансфери и участие в бизнес форума с двустранни срещи се осъществява от ИАНМСП, със съдействието на Министерство на икономиката и индустрията, Администрацията на Президента, Българското посолство в Прага и партньорските на ИАНМСП организации в страната.

Пътуването ще се осъществи с чартърен полет на Авиоотряд 28, като всички разходи, свързани с хотелското настаняване, вътрешен транспорт, застраховка и дневни на командированите лица са за сметка на участниците. На регистрираните допълнително ще бъде изпратена информация с финансовите параметри и подробна програма на посещението.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Покана за бизнес делегация и участие в българо-чешки бизнес форум