15.06.2022 - 17.06.2022

Доказала своята устойчивост и полезност в 25-годишната история на Асоциацията, 21то издание на ежегодната делова проява на АБТТА ще се проведе в гр. Банско, в партньорство със  Сдружение Съюз на туристическия бизнес Банско и с любезното домакинство на Спа Резорт Св. Иван Рилски под надслов “ЧЕТИРИ СЕЗОНА ТУРИЗЪМ НА ПРЕЖИВЯВАНИЯТА – БАНСКО “. 

По дефиниция, годишните срещи на АБТТА се провеждат като работни форуми, на които делегатите  - водещи туристически фирми и ИАТА акредитирани агенции – членове на АБТТА, подпомогнати от държавни експерти и ключови бизнес партньори  дискутират  теми от своето бизнес  ежедневие  и получават актуална информация за продукти и услуги, имащи отношение към тяхната дейност. 

Акцент в деловата програма на 21 Годишната среща са информационно-разяснителни сесии върху възможностите за финансово подпомагане на туроператорската и агентската дейност в сложната пост-кризисна ситуация, за експертно участие в които са поканени лектори от МИР и  ИАНМСП. 

Срещата на АБТТА е възможност да се оцени и началото на летния туристически сезон.

Според Европейско потребителско проучване, настроенията за пътувания нарастват: над 70% от анкетираните възнамеряват да пътуват през следващите 3 месеца.

Положителни тенденции се регистрират и в сектора на въздушния транспорт - въпреки, че пътническият трафик все още изостава от цифрите от 2019 г., европейските летища отчитат стабилно нарастване на броя на обслужваните въздушни.

Туроператорите също регистрират по-висок интерес и резервации през последните месеца.

И докато потребителите се завръщат към туристическите агенции,  защото оценяват техните професионални съвети и съдействие при планиране на своите пътувания, Банско  остава  една от най-обичаните и предпочитани от тях дестинации. 

За да споделят своята професионална оценка и прогноза за състоянието българския и Европейския туризъм за работно участие в срещата на АБТТА са поканени Генералния мениджър на  Lufthansa Group  за България, Румъния и Молдова, Генералния мениджър на AMADEUS за Турция и Северна, Централна и Южна Европа, Изпълнителния директор Летище София. 

Традиционно, програмата на срещата включва и богата съпътстваща културно-развлекателна част,  която съдържа  опознавателни активности,  предоставящи възможност за лично изживяване ресурсите на региона за разнообразяване и надграждане на фирменото туристическо  предлагане.

 

 

info@abtta.com

www.abtta.com

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Годишна среща на членовете на АБТТА