19.07.2022

На 19 юли 2022 г. (вторник), от 17:00 ч., в сградата на Българската стопанска камара (БСК), на ул. Чаталджа 76, в София, ще се проведе заседание на Арбитражната колегия на Арбитражния съд при БСК при следния предварителен

Дневен ред:

  1. Представяне на членовете на Президиума на Арбитражния съд към БСК и на новоприетите членове на Арбитражната колегия. Докл.: проф. д-р Таня Йосифова - председател на АС при БСК;
  1. Представяне на стратегия за развитие на Арбитражния съд към БСК. Докл.: проф. д-р Таня Йосифова - председател на АС при БСК;
  1. Разни.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на Арбитражната колегия на АС при БСК