22.08.2022 - 24.08.2022

Световната конференция по изменение на климата и устойчивост (Седмица на климата 2022 г.) с тема „Напредък на глобалните усилия за прозрачност на климата“ предлага интердисциплинарен форум за обсъждане на въздействието на изменението на климата и глобалното затопляне в глобалния контекст.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Световна конференция по изменение на климата и устойчивост