04.10.2022 - 05.10.2022

Българската стопанска камара и Арбитражният съд при БСК организират

Курс по арбитраж,

който ще се проведе на 4 и 5 октомври 2022 г., от 16.30-18 ч., чрез видеоконферентна връзка и присъствено в сградата на БСК - гр. София, ул. ”Чаталджа” № 76.

Курсът е предназначен за всички, които се интересуват от особеностите на арбитражното производство и медиацията като алтернативни извънсъдебни методи за решаване на търговски спорове. Курсът е предназначен както за юристи, така и за неюристи - може да се посещава от търговци, мениджърски състав на търговски дружества, търговски представители, дистрибутори и други.

Целта на курса е да разкрие предимствата на арбитража и медиацията и да ги популяризира.

Цена на курса – 120 лева, за членове на БСК – безплатно. 

Въпроси относно курса на тел. +3592 932 09 17, +359 988 961 100 и на електронен адрес - arbiter@bia-bg.com.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Курс по арбитраж