10.10.2022 - 10.11.2022

Арбитражният съд при Българската стопанска камара (БСК) организира студентски конкурс за есе по една от следните две теми по избор на участниците: Съвременният арбитражен съд“ иПредизвикателствата пред арбитража и медиацията“.

Конкурсът е насочен към студенти от различни специалности, които проявяват интерес към арбитражната дейност. Целта е да се изследват проблемите, пред които се изправят съвременните арбитражни съдилища, включително но не само – работа от разстояние, опазване на околната среда, привличане на стопански субекти от България и чужбина.

Победителите ще бъдат обявени на 30 ноември 2022 г. Ще бъдат връчени предметни награди. Ще бъде предоставена и възможност за стажуване в АС при БСК.

Конкурсът е с институционалната подкрепа на Университета за национално и световно стопанство - София, Икономически университет-Варна, Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград и „Сиела Норма“ АД.

Есетата следва да бъдат в обем до 10 машинописни страници и да бъдат изпратени до 10 ноември 2022 г. на имейл: arbiter@bia-bg.com.

За повече информация - тел. +3592 932 09 17, +359 988 961 100.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Студентски конкурс за есе, организиран от Арбитражния съд при БСК