08.12.2022 - 09.12.2022

Списание „Ютилитис“ – месечно бизнес издание за инфраструктура и енергетика, публични и комунални услуги, заедно с Центъра за образователни услуги (ЦОУ) на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и в партньорство с Асоциация за производство, съхранение и търговия с електроенергия (АПСТЕ), организира:

Сертификационнен курс „Добри практики при изграждане на фотоволтаични централи“ (трето издание)

който ще се проведе на 08 и 09 декември 2022 г. присъствено в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Целта на сертификационния курс е да предостави на участниците след-дипломно обучение за добрите практики при изграждане на фотоволтаични централи и да представи в детайли съдържанието на Ръководството, публикувано от АПСТЕ през юни 2022 г. 

>> Вижте повече за първото издание, проведено на 20-21 юли 2022 г. << 

>> Вижте повече за второто издание, проведено на 8-9 септември 2022 г. << 

Курсът ще акцентира върху управлението на качеството и риска както в отделните етапите на проектиране, снабдяване и изграждане, така и по отношение на цялостния процес на развитие на един фотоволтаичен проект – от идея до строеж и последваща експлоатация и поддръжка на електроцентралата. 

Специално внимание ще бъде обърнато на практиките по осигуряване на здраве и безопасност на труда, цели за устойчиво развитие и минимизиране на влиянието върху околната среда и опазване (дори увеличаване) на биоразнообразието във фотоволтаичните паркове. Банкируемост, структуриране на финансирането и застраховки за фотоволтаични електроцентрали. Не на последно място, ще бъдат разгледани подробно ключовите показатели за ефективност на проектите като коефициент на производителност (PR), разполагаемост, договорна рамка, гаранции за изпълнение и други. Отделна лекция ще бъде посветена на фотоволтаични електроцентрали със системи за съхранение на енергия, които са особено актуални в контекста на проектите от българския Национален план за възстановяване и устойчивост. 

За да бъдат постигнати гореописаните цели, ние от сп. „Ютилитис“, от Центъра за образователни услуги на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и от АПСТЕ, разчитаме на лектори, които имат дългогодишен експертен опит и знания в областта.

Лектори и теми:

 • Въведение: Енергиен преход и развитие на ВЕИ в България / Марияна Янева, Директор Политики и комуникации, АПСТЕ
 • Управление на качеството и риска при фотоволтаични проекти
 • Марияна Янева, Директор Политики и комуникации, АПСТЕ
 •  – обща рамка: Управлението на риска в 4-те основни области: 1) анализ на риска; 2) здраве, безопасност и околна среда; 3) управление на качеството; 4) due diligence
 • (tbc) – Управление на качеството: (международни стандарти, ЗБУТ, обучение на персонал, ESG compliance)
 • Росица Чопева, Партньор xFigure Finance – Управление на финансовия риск. Банкируемост и структуриране на финансирането.
 • Делян Илиев, Управляващ партньор, Renewable Energy Insurance Broker – Застраховане на фотоволтаични електроцентрали.
 • Инженерно проектиране на фотоволтаични електроцентрали / Димитър Цеков, Технически директор, Renergy
 • Изграждане на фотоволтаични електроцентрали – предаване на проекта на EPC компания, снабдяване и строителство, въвеждане в експлоатация / Никола Неделчев, Директор Sunotec академия
 • Договорна рамка, гаранции, неустойки и ключови показатели за ефективност / Димитър Влаевски, адвокат, Schoenherr
 • Фотоволтаични електроцентрали със системи за съхранение на енергия / Марияна Янева, АПСТЕ
 • Обслужване и поддръжка на фотоволтаични електроцентрали. Дейности по опазване на околната среда, обществото и управлението (ESG) / Красимира Петкова, ESG мениджър, Енери 

За повече информация: https://events.utilities.bg/events/pv-training-2022-december/ 

Регистрация за участие в сертификациония курс може да направите ТУК

*След обучението, на 9 декември в края на деня, е предвидена допълнителна дейност за до 20 човека, които могат да се запишат за уъркшоп „Климатична фреска“ (Climate fresk workshop), 3 допълнителни астрономически часа. Повече за играта можете да научите ТУК

Сесията ще бъде водена от Марияна Янева (АПСТЕ), която е сертифициран фасилитатор.

Моля отбележете дали желаете да се запишете и за тази дейност (само за първите 20 записали се).

За допълнителни въпроси или участие, моля, пишете ни на info@utilities.bg или ни търсете на 0879436756.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Курс