31.12.2023

Официалните празници в РБ са определени съгласно
чл. 154, ал. 1 от КТ и чл. 55, ал. 2 от Закона за държавния служител

 

Вижте още:

БЪЛГАРСКИ, МЕЖДУНАРОДНИ И ЦЪРКОВНИ ПРАЗНИЦИ

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

ПОЧИВНИТЕ ДНИ ПРЕЗ 2023 Г.