12.12.2022

 На 12 декември 2022 г., понеделник, от 11.00 часа,

в зала „Слънце“ на БСК (София, ул. Чаталджа 76)

ще се проведе пресконференция на тема:

 

„2022 Г. ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БИЗНЕСА“ 

 

Ще бъдат представени резултатите от годишното проучване сред членовете на БСК относно бизнес климата през изтеклата година и очакванията за 2023 г. по отношение на икономическата среда, инвестициите, работните места и др.

Проучването се осъществява от БСК за 18-та поредна година, а целта е да се изследва състоянието на бизнеса в настоящите макроикономически условия. Основните теми са свързани с отражението на политическите процеси в международен и национален план върху бизнеса в България, както и с бизнес планирането за следващата календарна година. Тази година специален акцент е поставен върху отражението върху бизнеса на енергийната криза и войната в Украйна.

Резултатите от проучването ще представи председателят на БСК Добри Митрев. В пресконференцията ще участват и зам.-председателите Мария Минчева и Станислав Попдончев.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Пресконференция